Lukijalta: Näyttääkö Mikkelin kaupunkin vihreää valoa Saksalan asukkaille vai hoivajätille?

Mikkelin kaupunginhallitus päättää maanantaina kaavamuutoksesta, joka mahdollistaisi nuorten mielenterveyskuntoutujien palvelukodin rakentamisen Saksalan kaupunginosaan.

Kaupunginhallituksen esityslistassa mainitaan, että ”tarjouskilpailussa tontin sai Mediset Hoivarakentajat Oy… 19.4.2018 …”

Onko tarjouskierros ollut kaikkia tahoja kohtaan läpinäkyvä ja aito?

Entinen kaavahan ei sallinut esimerkiksi hoivakodin rakentamista kyseiselle tontille, joten miten mikkeliläiset rakentajat olisivat voineetkaan olla kiinnostuneita tontista?

Esityslistassa mainitaan myös, että ”toukokuun 1. päivästä 2019 lukien ollaan tilanteessa, että uutta varausmahdollisuutta ei enää ole, eli tontti on vuokrattava, ostettava tai sitten on luovuttava siitä.”

Eikö ole vain luontevaa, että tontista tulee luopua eikä sitä vuokrata tai myydä, jotta kaupungin uskottavuus säilyy siinä, että se itse päättää asioistaan marssijärjestyksen mukaisesti?

Kaikkia tahoja kuuleva marssijärjestyshän on, että ensin kaava ja sitten vasta kaavan mukaisia rakennuksia. Kuuleminenkin tulee tehdä ennen rakentamista. Nyt kuulemistakaan ei ole tehty, mikä on muotovirhe.

Maalaisjärkeni sanoisi, että tontin vuokraus tai myynti kaavan vastaisesti ei voi olla mahdollista. Mitä vuokrauksella haettaisiin?

Attendo kertoi tiedotustilaisuudessa, ettei heille ole luvattu mitään. Miksi siis kantaa huolta ja kiirehtiä asiaa, josta kaupunki ei ole vastuussa?

Esityslistan mukaan ”kaupunginhallitus päättää Saksalan alueen maankäytön tavoitteista...”

Alueen asukkaita kiinnostaa, näytetäänkö tässä vihreää valoa alueella asuville vai Attendolle ja Mediset Hoivarakentajat Oy:lle. Mikä kiire asialla on?

Attendolle tarjottiin useita kaavanmukaisia y-tontteja, mutta se halusi tietoisesti ahtautua kaavan vastaisesti. Kunnioituksesta toista osapuolta kohtaan ei siis ole kyse.

Emme kai me anna päätäntävaltaa osapuolelle, joka ei kunnioita meitä, vaan tavoittelee liikevoittoa.

Mielenterveyskuntoutujat tuskin haluavat leimautua ja tulla asumaan ihmisten töllisteltäviksi. Onko heitä kuultu?

Alueelta on kerätty adressi, joka tullaan luovuttamaan kaupunginhallitukselle ennen sen maanantaista kokousta.

Margit Bister
Saksalan asukas, hallinnossa yli 30 vuotta viranhaltijana mukana ollut