Lukijalta: Mikkelin maankäytössä tehdään huonoja ja lyhytnäköisiä ratkaisuja

Yleiskaavassa määritellään maankäytön suuntaviivat kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.

Vaikka osayleiskaavoja laaditaan kunnan osa-alueille, niissä tehtäviä ratkaisuja on maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen mukaisesti voitava käyttää kaikissa vastaavissa tilanteissa koko kunnan alueella.

Tämä on sanottu Maankäyttö- ja rakennuslain yhdeksännessä pykälässä ja kahdessa sen soveltamista koskevassa Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä.

Rakentamisoikeuden lisääminen Kattilanlahden rannalle ei koske vain kyseistä yksittäistapausta, vaan sen jälkeen kaikille maanomistajille on sallittava heidän haluamansa rakentaminen maisema- ja luontoarvoista riippumatta.

Mikkelin kaavoitusta ovat jatkuvasti ohjanneet maanomistajien ja yritysten pyynnöt, joilla on pyritty heidän taloudellisten etujensa maksimoimiseen.

Kaupungin pitkäjänteinen kokonaisvaltainen suunnittelu on saanut väistyä yksityisen voitontavoittelun tieltä.

Tämä kostautuu ajan myötä. Muiden asukkaiden viihtyvyys ja sitä kautta kaupungin houkuttelevuus vähenevät.

Lyhyen tähtäimen väärät ratkaisut johtavat tulevaisuuden tappioihin.

Erkki Rantalainen
Ristiina

Luetuimmat