Lukijalta: Taavitsainen oikoo mutkia liian suoriksi — opintojen keskeyttämiset johtuvat paljon muustakin kuin rahasta

Kansanedustaja Satu Taavitsainen oikoo (L-S 16.10.) toisen asteen ammatillisen koulutuksen ongelmien mutkat kerralla suoriksi. Hän esittää, että opiskelijoiden taloudellisella tilanteella ja opintojen keskeyttämisellä olisi suora syy- ja seuraussuhde.

Kunpa näin olisi. Silloinhan ongelmista, myös opintojen keskeyttämisestä, selvittäisiin rahalla ja rahaahan Taavitsaisella tuntuu olevan.

Raha auttaisi jonkin verran, mutta varsinaista keskeyttämisen ongalmaa se ei ratkaise. Näin voin väittää lähes 40 vuoden ammatillisen koulutuksen totettajana.

Olin totettamassa ammatillista perustutkintoa koulutusorganisaatiossa, jossa opiskelijoille ei koitunut kustannuksia euronkaan vertaa ja kaiken lisäksi tuli aika usealle vielä opintorahaakin.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen todelliset ongelmat ovat ensinnäkin liian nuorena tehtävät koulutusratkaisut ja toiseksi edellisestä johtuvat motivaatio-ongelmat Suomen koulutuspoliittinen periaate siitä, että peruskoulun jälkeen on päästävä välittömästi ammatilliseen koulutukseen, on ongelmallinen.

Ongelmat ilmenevät liian suurina keskeyttämisinä. Kun ei ole selvää näkemystä sopivasta koulutuksesta tulee motivaatio-ongelmia opiskella tutkintoa, joka ei kiinnostakaan.

Meillä on myös paljon peruskoulun päättäneitä nuoria, joilla on selvät urasuunnitemat. Heidän keskuudessaan keskeyttämiset ovat vähäisiä.

Miten keskeyttämiset toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa vältetään?
Kaikilla peruskoulunsa suorittaneilla nuorilla ei ole edellytyksiä siirtyä suoraan tutkintotavoitteiseen ammatilliseen koulutukseen. Se ei ole nuorten vika.

Yhteiskunnan vika tai saamattomuutta on, ettei näille nuorille ole järjestetty vaihtoehtoista, helpompaa tapaa siirtyä ammatilliseen koulutukseen peruskoulun suorittamisen jälkeen.

Yksi tapa huomioida ammatillisesta orientoitumisestaan heiveröiset nuoret on, että heille järjestettäisiin lukuvuoden mittainen elämänhallintakoulutus. Koulutuksen järjestäjiä riittäisi.

Mikäli pystyisimme parantamaan näiden nuorten opiskeluvalmiuksia ei keskeyttämisiä tapahtuisi. Näin ollen varattomuudella ja keskeyttämisellä ei olisi merkittävää korrelaatiota, päin vastoin kuin Taavitsainen esitti.

Raimo Jenu
yhteiskuntatieteiden maisteri, opetusneuvos
Mikkeli