Lukijalta: Tieverkko on pidettävä toimivana ja hyvässä kunnossa

Eduskuntavaalit painavat päälle. Eri puolueilla on myös erilaisia liikennepoliittisia tavoitteita vaaliohjelmissaan.

Työssään henkilöautoa työajoihin käyttävän tai muuten omaa autoa tarvitsevan kannattaa miettiä myös liikenneasioita, kun etsii itselleen äänestettävää ehdokasta. Samoin niiden, jotka asuvat hyvän joukkoliikenteen ulottumattomissa.

Akavaan kuuluvan Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n jäsenille, ja monille muillekin työntekijöille ja yrittäjille, tieverkon kunto on työturvallisuus-, taloudellisuus- ja ilmastoasia. Parempi tie säästää energiaa, onpa se sitten tulevaisuudessa hiilivetyä, sähköä tai vaikka vetyä, joka ajoneuvoa liikuttaa.

Laajassa maassa tieverkon kunto ja matka-ajat ovat myös käytännön saavutettavuusasia; pitkä matka-aika tekee paikan kuin paikan etäiseksi, mutta hyvin toimivat tieyhteydet tuovat alueen lähelle.

Esimerkiksi Mikkeliin pääsee junalla, mutta lähitaajamiin ei pääse. Matka-aika myös maksaa; mitä kauemmin tavaran tai ihmisen kuljettaminen kestää, sitä enemmän se yleensä myös maksaa.

Kohtuulliset tieliikenteen matka-ajat on turvattava kaikkialla Suomessa. Nopeusrajoitusten yleistä tasoa ei tule alentaa ja talvinopeusrajoitusten asettamista tulisi jatkossa tarkastella kriittisesti.

Ilmasto muuttuu ja esimerkiksi talvirenkaiden käyttömääräykset muuttuvat. Miksi talvinopeusrajoitukset pitäisi asettaa jäykästi kaikkialle samalla tavalla?

Tierahoitusta pitäisi lisätä; 300 miljoonan euron pysyvä lisäys perustienpitoon ja 100 miljoonaa euroa yksityistiesiltojen kunnostamiseen auttaisi ja edes pysäyttäisi tieverkon rapautumista. Rakentamisen ja kunnossapidon rahoitusmallit pitäisi uudistaa toimiviksi ja vaalikaudet ylittäviksi.

Kaupunkiliikenteessä on sallittava jatkossakin kaikki liikennemuodot. Sähkö tulee varmasti ja sähköenergian käyttöä auton käyttövoimana on edistettävä yhteiskunnan keinoin. Samalla on kuitenkin huomioitava asian vaikutukset nykyiseen autokantaan ja muihin asioihin. Maltillista, mutta varmaotteista etenemistä tempoilun tilalle, kiitos.

Kilometrikorvausten laskentamalli ja työsuhdeautojen verotusmalli on säilytettävä pääosin entisellään. Sähköautojen yleistyminen on otettava asiassa huomioon autokannan uudistumista kannustavalla tavalla.

Ilmastonmuutosta pysäyttävien toimien painopiste ei saa olla tieliikenteen verotuksessa. Tavaran ja ihmisten liikennettä tarvitaan jatkossakin.

Juha Häkkinen
Kesäkangasniemeläinen, toiminnanjohtaja
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA