Mielipide: Hyvä ja toimiva kyläkouluverkko tukee koko Kangasniemeä

Kangasniemellä on vielä neljä kyläkoulua: Koittila, Vuojalahti, Äkry ja Otto Mannisen koulu Hokassa.

Kirkonkylän alakoulun lisäksi ne ovat varhaiskasvatukselle ja peruskoulun alaluokille monipuolisen, turvallinen ja tarpeellinen vaihtoehto koko kunnan lapsille.

Moni kirkonkylällä asuva on valinnut kyläkoulun lapselleen. Koulun valinta on lakisääteinen oikeus. Jos vanhemmat haluavat lapsensa käyvän koulua, joka ei ole lähikoulu, he huolehtivat itse kuljetuksista.

Riittävän kouluverkon ylläpitäminen turvaa kaikille lapsille kohtuullisen koulumatkan.

Kyläkouluverkon purkaminen on koko kunnan asia. Riittävän kouluverkon ylläpitäminen turvaa kaikille lapsille kohtuullisen koulumatkan.

Kyläkouluja tarvitaan. Kangasniemen kouluverkko on toimiva ja jokaisella koululla on riittävästi lapsia. Kouluverkko myös turvaa kunnan vetovoimaisuuden asukashankinnassa.

Kuntien nykyisessä muutosvaiheessa kannattaa säilyttää nykyinen kouluverkko. Se viestii lapsiystävällisyydestä ja tahdosta panostaa myös haja-asutusalueen palveluihin.

Kunnassa syntyvyys on pienempi kuin kuolleisuus. Ainoa keino säilyttää palvelut ja kunnan elinvoima on perheiden muutto kuntaan.

Se, että kunta lakkauttaa kyläkoulut, viestii negatiivisesta asenteesta muuttavia ja maaseutua kohtaan. Kyläkoulu on ennen kaikkea vaihtoehto kaupunkien ja taajamien isoille kouluille.

Jotta kyläkoulujen löysässä hirressä roikkuminen loppuisi, olisi asetettava selkeä oppilasraja, esimerkiksi keskustelussa ollut 16 oppilasta. Jos koulun oppilasmäärä kahtena peräkkäisenä syksynä jäisi rajan alle, lakkaisi koulu seuraavana syksynä.

Rajan alittumiseen asti kouluverkko on säilytettävä ennallaan. Oppilasraja on yksiselitteinen peruste, eivätkä koulujen lakkautukset tule yllättäen.

Pienen koulun pedagogiikasta ja yhdysluokkakoon huonoista vaikutuksista lapsen oppimiseen ja sosiaalisten suhteiden kehittymiseen ei ole näyttöä, päinvastoin.

Opetussuunnitelman toteuttaminen onnistuu kyläkouluilla hyvin, sillä ne ovat luonnonläheisiä ja mahdollistavat monipuolisen opetuksen. Kyläkoulujen lakkauttaminen vaikuttaa välittömästi myös kirkonkylän kouluihin. Vaikutuksista, erityisesti kustannusvaikutuksista, on oltava riittävä, objektiivinen arviointi.

Oppilasmäärän lisääntyminen suurentaa kirkolla ryhmäkokoja, vaikuttaa koulukyyteihin ja odotusaikoihin. Kyläkoulujen lakkautuksilla ei valitettavasti ole saavutettu eikä saavuteta tavoiteltuja säästöjä.

Tilanne voi kääntyä kunnan kannalta päinvastaiseksi. Vaikka taloudellinen tilanne on hankala, ei lapsia pidä laittaa maksumiehiksi. Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa eikä suuria ratkaisuja pidä tehdä ennusteiden pohjalta.

Tuomas Laitinen

Heino Laukkarinen

Seppo Lappalainen

Johanna Suuronen

Kangasniemen Kyläparlamentti