Essote-valtuutetun mielipidekirjoitus: Löytyykö meiltä järkeä? Mikkelin ja Savonlinnan sairaaloiden tehtävänjaosta tehdyt ehdotukset tuntuvat perin kummallisilta

Raimo Heinänen (ps.) ottaa kantaa oman edun tavoitteluun Etelä-Savossa.

Löytyykö järkeä, yhteistyöhalukkuutta ja maakunnan koossa pitämistä? Tärkeitä kysymyksiä, joista tulisi keskustella.

Vain omien etujen tavoittelu heikentää asukkaiden palveluja laajassa maakunnassa. Tavoitteena tulisi olla palvelujen määrällinen ja laadullinen tarjonta mahdollisimman lähellä. Maakunnan tulisi olla myös elinvoimainen ja kilpailu-
kykyinen.

Soten työnjaossa Mikkelin ja Savonlinnan sairaaloiden tehtävänjaosta tehdyt ehdotukset tuntuvat perin kummallisilta, sillä päivystysasetuksen toinen ratkaiseva osa-alue eli tekonivelleikkaukset siirrettäisiin Savonlinnaan ilman lääketieteellisiä ja taloudellisia perusteita.

Se vaarantaa päivystysasetuksessa asetetun 600 leikkauksen määrän toteutumisen maakunnassa. Savonlinnassa ei ole kirurgeja leikkauksia hoitamaan, Mikkelistä kirurgit joutuisivat ajamaan Savonlinnaan ja takaisin, mikä veisi leikkausajasta yli kolmanneksen ja saman määrän leikkaus-
kapasiteetista.

Yksinomaan se tietäisi että nykyisellä henkilöstöllä ja kustannuksilla ei kuuttasataa leikkausta maakunnassa pystytä tekemään, Suomen parhaalla tasolla jolla tiimi Mikkelissä toimii. En ymmärrä tämänkaltaista etujen tavoittelua ja riskinottamista ihmisten terveyden ja verorahojen kustannuksella.

Etelä-Savo on muuttotappioaluetta. Emme pysty sitä kääntämään jos emme pysty tarjoamaan sotessakin palveluita jotka ovat kilpailukykyisiä, jopa Suomen parhaita jolloin ne muuttuvat vetovoimatekijöiksi.

Ei tunnu myöskään järkevältä henkilöstöpolitiikalta ajaa Suomen parhaita tekonivelkirurgeja muualle koska he eivät ole tietojeni mukaan halukkaita siirtämään omaa ammattitaitoaan autolla ajamiseen. Tuntuisi järkevältä myös kustannuksien kannalta tuoda mieluummin potilaat Mikkeliin.

Leikkaukset tekisivät Savonlinnassa keikkalääkärit milloin mistäkin, arvattavissa on ettei tulos olisi Suomen parasta ja kustannukset jopa kaksinkertaisia.

Mikkeliin valmistuvan uusitun sairaalan tulisi olla jatkossakin Etelä-Savossa johtava ja paras osaamistasoltaan maakunnassa jossa on 24 tunnin päivystys merkittävillä osa-alueilla sekä valmiudet hoitaa mahdollisia onnettomuuksia. Nyt esitetty työnjako vaarantaa selvästi päivystysasetuksen määrällisiä vaatimuksia Mikkelin ja Savonlinnan päivystyksien osalta.

Eikä vähäpätöisin ole merkittävä velkasumma Mikkelin sairaalan osalta, josta Mikkeli Essoten suurimpana osakkaana on vastuussa yli 60-prosenttisesti esimerkiksi silloin, jos sote- ja maakuntauudistus eivät toteutuisi tai vähennettäisiin sote-järjestämisalueiden määrää. Onhan myös sosiaali- ja terveysministeriön rakennuslupa ehdollinen.

Mikkelin politiikkojen tulee Essotessa turvata alueen asukkaiden sote-palvelut ja Mikkelin sairaalan 24-tuntinen päivystys sekä sairaalan rakentamisesta aiheutuva taloudellinen riski. Tällä hetkellä on kohtuullisen toimiva työnjako Essoten ja Sosterin välillä. Sitä tulisi tarkastella, kun maakuntavaalit on käyty ja tehtävistä ja toimenpiteistä päätetään koko maakunnnan alueella eikä ennakkoon määritellä virkamiesten mielipiteiden
pohjalta.

Raimo Heinänen
Essote-valtuutettu
valtuustoryhmän puheenjohtaja (ps.)
Mikkeli