Mielipide: Lyhenevän työajan kustannukset siirtyvät veronmaksajien maksettaviksi

Olemme kuulleet Sdp:n puheenjohtajalta, että jatkossa pitäisi asettaa tavoitteeksi kuuden tunnin työaika. Nykyisen työviikon tunteja vähennettäisiin neljänneksellä palkkaetuja vähentämättä.

Esityksessä ei yksilöity tehtäviä, joissa tavoite voitaisiin toteuttaa, soveltaminen olisi kokonaisvaltaista.

Työnantajapuoli on esittänyt asian kielteisiä vaikutuksia. Työntekijöiden edustajat ovat valmiita neuvottelemaan asiasta.

Kuulun sukupolveen, jonka piti ilmestyä työpaikalle kello 7.00. Työt päättyivät kello 16.00, ellei jokin vaatinut päivän jatkamista.

Esimerkiksi maatalousyrittäminen sitoo töihin kaikkina viikonpäivinä. Kuuden tunnin työaikaa on vaikea soveltaa.

Nykytekniikka tarjoaa etätyömahdollisuuden monille aloille. Työaikaa voi säädellä tilanteen mukaan.

On kuitenkin paljon tehtäviä esimerkiksi kaukoliikenteessä, tavarankuljetuksessa, pelastus- ja terveyspalveluissa sekä järjestyksenvalvonnassa, joissa kuuden tunnin työaika johtaisi vain lisääntyviin kustannuksiin.

Aikanaan oli metsureille todettu kuuden tunnin raskas urakkatyö riittäväksi, mutta siitä on ajat sitten luovuttu monitoimikoneiden avulla.

Nyt arvokkaiden koneiden omistajat mieluummin venyttävät kuin lyhentävät työpäivää saadakseen lainat hoidettua ja elannon perheelle.

Meille ikääntyneille on käytännössä lähes sama, miten työpaikoilla toimitaan. Palvelutaloissa ja muissa hoitolaitoksissa tilanne on toinen.

Jos kuudessa tunnissa saa saman ansion kuin kahdeksassa, se merkitsee käytännössä 25 prosentin palkankorotusta.

Työnantaja joutuu palkkaamaan uutta väkeä täyttämään tuon menetyksen, ellei rajoita toimintaa tai vähennä tuotantoaan.

Lisäkustannuksista on työnantajien taholta kuultu arvioita, joissa eivät miljoonat riitä. Ne ovat miljardeja.

Historia toistaa itseään.

Lipposen hallitus sääti vuonna 1995 taitetun työeläkeindeksin heikentämään eläkeläisten ostovoimaa ja kasvattamaan työeläkerahastoja.

Nykyinen demaripääministeri, eläkeläiset unohtaen, haluaa lyhentää työaikaa kustannuksista välittämättä.

Idean kustannusvastuu siirtyy jälleen veronmaksajille. Mahdolliset tukitoimiin tarvittavat lisävelat otetaan käyttäen vakuutena työeläkerahastoja.

Pekka Auvinen

Mikkeli