Lukijalta: Itsenäinen Itä-Suomi

Kirjoittajat hahmottelevat kolmen kohdan ohjelmaa Itä-Suomen kehityksen kääntämiseksi.

Tarvitsemme aktiivisia toimenpiteitä Itä-Suomen positiivisen kehityksen turvaamiseksi. Vastuu kehittämisestä on alueella itsellään: kaikilla Itä-Suomen asukkailla, yhteisöillä, yrityksillä, kunnilla ja keskeisesti myös Itä-Suomen kansanedustajilla.

Itä-Suomen keskuskaupunkien on otettava veturinkuljettajan paikka. Valtiovallan tulee alkavalla vaalikaudella tukea Itä-Suomen kehitystä ja ottaa Itä-Suomen elinvoimaisuuden turvaaminen kärkihankkeekseen. Itä-Suomi kehittyy vain yhteen hiileen puhaltamalla.

Seuraavat kolme asiakokonaisuutta on avainasemassa luotaessa hyvinvoivaa ja kehittyvää Itä-Suomea.

1. Aktiivinen maahanmuuton edistäminen: Meidän on pitkäjänteisesti ja ennakkoluulottomasti lisättävä aktiivista maahanmuuttoa Itä-Suomeen, jotta käännämme alueen väestökehityksen positiiviseksi. Maahanmuutto on myös osaratkaisu alueella vallitsevaan työvoimapulaan.

Maahanmuuton edistämisessä huolehdimme muuttajien riittävästä ennakkoinformoinnista, aktiivisesta kotouttamisesta ja riittävästä perus- ja täydennyskoulutuksesta muuttajien sopeutumisen ja vastaanottavien yhteisöjen toimintakyvyn turvaamiseksi.

Koulutusrakenteita on kehitettävä vastaamaan väestömuutoksen synnyttämää tarvetta. Aktiivinen maahanmuutto luo alueelle elinvoimaa ja lisää siten myös alueen maan sisäistä vetovoimaa.

2. Väylät parempaan kuntoon: Toimivat liikenne- ja tietoliikenneväylät ovat Itä-Suomen toiminnallinen selkäranka.

Suoran Helsinki—Kouvola-oikoradan suunnittelu ja toteutus on saatava käyntiin ratayhteyksien nopeuttamiseksi Kuopion ja Joensuun suunnista pääkaupunkiseudulle.

Tieverkoston kunnosta on huolehdittava mukaan lukien alemman tason paikallistiet. Saimaan kanavan toiminnallisuutta on parannettava Järvi-Suomen rahtiliikenteen ja matkailun kehittämiseksi.

Tietoliikenneyhteyksien tulee olla koko Itä-Suomessa huippukunnossa mukaan lukien kattava valokuituverkko, jotta voimme tarjota mahdollisuuksia muun muassa paikasta riippumattoman työn tekemiseen.

3. Ilmastoystävällinen Itä-Suomi: Me otamme osaltamme vastuun ilmastomuutoksen pysäyttämisestä. Tavoitteena on hiilineutraalisuus Itä-Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Luovumme fossiilisista polttoaineista ja turpeesta energiantuotannossa. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi otamme alueen omat uusiutuvat energialähteet käyttöön edistämällä paikallista biokaasun tuotantoa ja lisäämällä biodieselin ja -bensiinin käyttöä. Tuemme kattavan uusiutuvien polttoaineiden jakeluverkoston syntymistä.

Sitoutamme asukkaat kiertotalouden toteuttamiseen valistuksella ja mahdollistamalla helppo kierrätys.

Eero Aarnio
Taina Harmoinen
Marja Kauppi
Kari Manninen
Anni Panula-Ontto-Suuronen
Noora Ruuth
Vesa Sorasahi

Mikkeli