Mielipide: Etelä-Savon Energian asiakkaat joutuvat Suur-Savon Sähkön velkojen maksajiksi, jos myynti tai fuusion toteutuu

Taistelu Etelä-Savon Energia Oy:stä on taas alkanut.

Ostattelijana on taas Suur-Savon Sähkö Oy. Ostotaisteluun on valjastettu konsultit, paikalliset vaikuttajat ja paikallinen media.

Ostajat ovat kevyin perustein esittäneet, miten Esen myynnistä tai fuusiosta saatavan rahan lisäksi saisi paljon muuta hyvää paikallisesti ja koko maakuntaan.

Mikkeliläisten energiankäyttäjien, eli kaupasta kärsivien, näkökulma unohdetaan.

Ese on kaupunkiyhtiö, jolla on sähköverkkoa vain noin tuhat kilometriä, josta 900 kilometriä maakaapeleina.

Esellä on edessä vain suunnitelmien mukaiset uusimistyöt, jotka rahoitetaan tulorahoituksella.

Suur-Savon Sähkö on maaseutuyhtiö. Sillä on sähköverkkoa 27 000 kilometriä, maakaapeleina vain 3 000 kilometriä.

Yhtiöllä on menossa ja edessä satojen miljoonien maakaapelointiurakka. Siksi Suur-Savon Sähkön siirtohinnat ovat paljon Eseä kalliimpia.

Jotkut SSS:n alueella asuvat ajattelevat, että yhdistymisessä heidän siirtomaksunsa alenisivat Esen hintoihin.

Tämä ei ole edes teoriassa mahdollista, koska SSS:n euromääräinen siirtoliiketoiminta on 4–5 kertaa Eseä suurempi. Vaikutus heidän siirtohintoihinsa olisi käytännössä mitätön.

Ostajat puhuvat myös Esen ja energia-alan riskeistä.

Esellä on oma lämmitysvoimalaitos, kunnossa olevat sähkö- ja kaukolämpöverkot. Yhtiö toimii kaikilla mittareilla mitattuna erittäin tehokkaasti.

Esen toiminta-alueella väestömäärä näkyy pysyvän ennallaan. Riskit ovat alhaiset. Suur-Savon Sähkön alueella asiakasmäärä laskee voimakkaasti.

Suur-Savon Sähkön omistajat ja johto haluavat ostaa Esen koska he tarvitsevat lisää asiakkaita velkojensa maksuun sekä maksajat laajan maaseutuverkon uusimiselle.

Jos myynti toteutuisi, Esen asiakkailla olisi edessä sähkön siirtohintojen ja kaukolämmön hintojen ennennäkemätön nousu.

Vastustan Esen myyntiä tai fuusiota.

Jukka Pöyry

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (kd.sit)

Mikkeli