Lukijalta: Vesialueiden omistajat ovat parhaita asiantuntijoita

Metsähallituksen käynnistämän hankkeen tarkoituksena sanotaan olevan osakaskuntien yhdistäminen, jotta alueet houkuttelisivat enemmän kalastajia ja jotta kalastuslupien saanti helpottuisi.

Onko Metsähallituksen asia saada osakaskuntien vesialueille lisää kalastajia? Eikö ole omistajien oma asia määritellä kalastuksen taso, kun osakaskuntien tehtävä on hoitaa vesialuetta niin, että kalakanta turvataan kalastusta säätämällä ja kalavesiä hoitamalla.

Eiköhän paikallinen tuntemus ole siihen riittävä, kun kaiken maailman kalastusrajoitukset on jo lailla ja asetuksilla säädetty. Kaiken huippuna on rajoitettu kalavesien omistajien perustuslaillisia oikeuksia omilla vesillään verkkomäärän suhteen.

Vaikuttaa siltä, että jonkinlainen sosialisointi kalavesien omistajia kohtaan on taas tulossa. Ei ole vaikeaa huomata, että yksikköjen suuretessa yksittäisten osakkaiden mahdollisuus vaikuttaa vaikeutuu. Kun osakaskunta on saatu riittävän suureksi, sitä laitetaan johtamaan vaikka te-keskus, tai millä nimellä nämä byrokratian pesät sitten tulevatkaan olemaan. Silloin on osakas kuin hiekkajyvä sorakuormassa.

Etelä-Savossa keskimääräinen osakaskuntakoko on 250 hehtaaria. Puumalan kalastusalueen koko on noin 43 000 hehtaaria. Tunnettuja osakaskuntia on 67. Siitä laskien keskimääräinen osakaskunnan koko Puumalassa on 650 hehtaaria.

Saattaa olla joitakin niin pieniä osakaskuntia, että yhdistyminen olisi hyvä ratkaisu, jos osakkaat haluavat. Päätös on yksin heidän.

Olen löytänyt toisenkin mallin, jos osakaskunnan oma voima tai aika ei riitä. Eräs kaveri arvioi, että tiekunnista voisi ottaa mallia. Miksi ei koko pitäjän yksityisteitä yhdistetä yhdeksi tiekunnaksi? Siksi, koska yksityisteillä ei ole markkina-arvoa.

Kalavesillä on, ja niitä kannattaa hoitaa kuin arvo-omaisuutta, eikä antaa sen kadota taivaan tuuliin.
Tiekunnissa on hyvä esimerkki myös kalavesien hoitoon, toimitsijamies.

Yksi asiaan perehtynyt henkilö voisi hoitaa useamman pienen osakaskunnan juoksevat asiat. Jos osakaskunta haluaisi myydä enemmän kalastuslupia, siitä vain päätös toimitsijalle, jolla olisi useamman osakaskunnan luvat myynnissä.

Näin hommat hoituisivat keskitetysti, eikä päätösvalta karkaisi. Samalla tavalla kuin yhtiön toimitusjohtajan, voisi toimitsijan vapauttaa tehtävistään jos homma ei hoidu. Osakaskunnan ei välttämättä tarvitsisi pitää joka vuosi kokousta, vain tarpeen tullen.

Pertti Pukarinen
Puumala