Lukijalta: Parlamentarismia halveksitaan

Punavihreän opposition taholta on viime päivinä kuultu äänekkäitä vaatimuksia uusien eduskuntavaalien järjestämisestä.

Punavihreän opposition taholta on viime päivinä kuultu äänekkäitä vaatimuksia uusien eduskuntavaalien järjestämisestä. Tällaiset vaatimukset on helppo varsinkin vihreiden osalta ymmärtää haluna hyödyntää gallup-suosion tarjoama mahdollisuus vaalivoittoon. Tällainen gallup-taktikointi on kuitenkin lyhytnäköistä ja osoittaa joko puutteellista ymmärrystä tai halveksuntaa parlamentaarisen demokratian perusteita kohtaan.

Suomessakin käytössä oleva parlamentaarinen demokratia lähtee siitä, että äänestäjät antavat 200 kansanedustajalle neljäksi vuodeksi valtakirjan hoitaa puolestaan maan asioita. He valitsevat maalle hallituksen, jonka tulee nauttia eduskunnan eli käytännössä vähintään 100 edustajan luottamusta.
Neljän vuoden välein kansalaiset saavat punnita, ovatko heidän valitsemansa edustajat osoittautuneet luottamuksen arvoisiksi.

Politiikkaa moititaan usein lyhytjänteiseksi. Suomessa on onneksi päästy siihen tilanteeseen, että hallitukset ovat useimmiten voineet istua koko vaalikauden. Tämä on antanut hallituksille ja niitä tukeneille kansanedustajille mahdollisuuden toteuttaa neljän vuoden mittaisia kehityshankkeita.
Vaalien jälkeen oppositioon jääneet puolueet ja niiden kannattajat tuntevat pettymystä siitä, että heidän ajamansa asiat eivät etene. Tosin hallituspuolueetkin joutuvat sovittelemaan yhteen omia toiveitaan ja toteuttamaan lupauksiaan valtiontalouden asettamissa kehyksissä. Tämä antaa oppositiolle mahdollisuuden syyttää hallituspuolueita äänestäjien pettämisestä. Onkin tyypillistä, että oppositiopuolueiden kannatus kasvaa vaalien välillä.

Jos eduskuntaa ryhdyttäisiin hajottamaan ja uusia vaaleja järjestämään galluppien mukaan, politiikka muuttuisi entistä poukkoilevammaksi ja lyhytjänteisemmäksi. Nykyisellä hallituksella on edelleen takanaan eduskunnan enemmistön tuki.
Kristillisdemokraattien aktiivina olisin mielelläni nähnyt, että hallituspohjaa olisi vaihdettu, mutta uusiin vaaleihin ei ole mitään perusteita niin kauan kuin hallitus nauttii eduskunnan luottamusta.

Paavo Ahonen
puheenjohtaja, Juvan Kristillisdemokraatit
Juva

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo