Lukijalta: Kunnan tehtävä on tukea yritystoimintaa, ei tehdä sitä itse

Elinvoimaa etsittässä kunnan rooli on mahdollistaa. Ei omistaa yrityksiä tai tehdä itse liiketoimintaa.

Elinvoimaa etsittässä kunnan rooli on mahdollistaa. Ei omistaa yrityksiä tai tehdä itse liiketoimintaa.
Sote-tehtävistä luopuminen on saanut kunnat metsästämään elinvoimaa. Houkutus ryhtyä omistamaan tai operoimaan kunnallista liiketoimintaa on suuri. On silti oivallettava, että elinvoimaa ja yrittäjyyttä syntyy vain, kun kunta pitäytyy perusasioissaan. Niitä ovat luotettava ja ennustettava hallinto sekä yrittäjyyden mahdollistava markkinoille pääsy.
Yrittäjyyttä syntyy, kun markkina ei ole suljettu tai monopolistinen. Elinvoimaisen kunnan kannattaa tavoitella useita yrityksiä yhden suuren sijaan. Näin munat eivät ole samassa korissa, ja kilpailu näkyy laadussa ja vaihtoehdoissa.
Pienet yritykset ovat hyvin sitoutuneita alueeseen, mikä tuo varmuutta työpaikkojen pysymiseen. Palvelusetelit ja vastaavat käyttäjän valintaan perustuvat toimintatavat varmistavat avoimuuden ja reiluuden valtavaa julkista hankintaa paremmin.
Markkinoiden keskittyminen tuottaa hyvinvointitappiota yhteiskunnalle keskimäärin 20 prosenttia. Näin käy riippumatta siitä, keskittyykö markkina yksityisiin vai julkisiin käsiin.
Yhden toimijan kasvu on yhteisen edun kannalta myönteistä, kun se tapahtuu orgaanisesti: omalla paremmuudella tai markkinan kasvulla. Jos kasvetaan ostamalla tai syrjäyttämällä kilpailija, markkina keskittyy. Toimivat markkinat syntyvät, kun päätökset tukevat monen tuottajan syntymistä. Monopolisoituminen ei taitu muuten kuin tietoisella luopumisella.
Jos julkisomisteinen yritys on samoilla markkinoilla yksityisen kanssa, on maaperä kylvetty epäluulolle. Yleistä on, että julkinen yritys hyötyy omistajastaan alihintaisten vuokrien, lainojen, asiakashankinnan tai yksinoikeuden muodossa. Kun usko kilpailun reiluuteen loppuu, ei uusia yrityksiä synny ja jo toimivat lopettavat.
Mahdollisuus kilpailuun on veronmaksajan etu ja pitää nykyiset tuottajat ketterinä.

Satu Grekin
kilpailuasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät