Mielipide: Avohakkuiden kiellolle ei ole tieteellisiä perusteita

Luettuani Jukka Kietäväisen mielipidekirjoituksen (L-S 20.11.) metsiemme käsittelystä piti vähän aikaa miettiä.

Onko kirjoittaja ollut viimeisen 30 vuotta pois metsästä vai oliko tämän kirjoituksen tarkoitus pelkästään ärsyttää enemmän metsänhoidosta ymmärtäviä?

Moni haluaisi tietää missä on tehty ojituksia, aurauksia ja syvään laikutuksia viimeisen 30 vuoden aikana niin, ettei metsässä pääse kulkemaan.

Lisäksi olisi kiinnostavaa saada lista julkaistuista tutkimuksista, jotka osoittavat, että jatkuva kasvatus olisi edullisempaa kuin nykyinen metsän käsittely.

Nykyinen metsänhoito ei tee läpipääsemättömiä pusikoita. Niitä tulee jatkuvassa kasvatuksessa, jos toimitaan kirjoittajan esittämällä tavalla. Ei hoitokuluja, eikä vesomisia. Näin toimien syntyy lopuksi suurimmalle osalle läpipääsemättömiä kuusiryteiköitä.

Nykyinen metsänhoito antaa metsissä hyvät mahdollisuuden myös virkistyskäyttöön.

Viime syksy todisti sen. Metsistä kerättiin ennätysmäärät metsämarjoja. Parhaat vattupaikat olivat muutama vuosi sitten hakatuilla avohakkuualueilla.

Jos kirjoittajan väite siitä, että metsissä on mahdoton liikkua pitäisi paikkansa, ei tänne kannattasi tuoda tuhansia ulkomaalaisia marjanpoimijoita.

Jos arvostelee nykyistä metsänhoitoa ja kehuu jatkuvaa kasvatusta, pitäisi perustella väitteet tutkimustuloksilla eikä mielikuvituksen tuotteilla.

On väärin johtaa harhaan uusia metsänomistajia paikkansapitämättömillä lupauksilla.

Heillä ei ole aikaisempaa kokemusta ymmärtää, ettei kaikki ole totta, mitä lehdessä lukee. Ei pitäisi ottaa mallia Yhdysvaltojen nykyisestä presidentistä.

Nykyinen metsänhoito ei tee läpipääsemättömiä pusikoita.

Nyt on saatavilla tutkimustuloksia jatkuvasta kasvatuksesta, jotka osoittavat, että metsien kasvu ja hiilinielu pienentyvät jatkuvalla kasvatuksella nykyiseen talousmetsiin verrattuna.

Varsinkin Lapissa taimien kasvuun lähtö on ollut erittäin hidasta ja taimettuminen epävarmaa ilman muokkausta metsähallituksen koealoilla.

Metsäntutkimuslaitoksen 1980-luvulla aloitettu tutkimus osoittaa, että avohakkuu ei vähennä maaperän kokonaishiilivarastoa, vaan vähäisessä määrin lisää sitä.

Joten ei ole mitään tieteellisiä perusteita kieltää avohakkuita. Sen sijaan on varmaa, että jos avohakkuukielto saataisiin valtion metsiin, vaatimus jatkuisi jossain vaiheessa yksityismetsiin.

Jatkuvassa kasvatuksessa nautitaan alkuun sahapuuhakkuista, mutta hyvin pian tulee pää vetäjän käteen, kuten sananlaskussa sanotaan.

On täysin mielikuvitusta väittää, että metsä uudistuu ja kasvaa tukkipuuksi ilman mitään hoitotoimenpiteitä. Kokemuksesta voin sanoa, että raivaussahalle ainakin riittää töitä.

Puhtaan jatkuvan kasvatuksen kannattajat lupaavat, että metsästä saa jatkuvasti myydä pelkästään tukkipuuta, ilman metsänhoidon kustannuksia.

Kannattaa muistaa, että se, mikä tuntuu liian hyvältä, on monesti huijausta.

Väinö Sikanen

Metsälehden asiantuntija, entinen UPM:n metsänhoito- ja neuvontapäällikkö

Mikkeli