Lukijalta: Mikkelin taloudessa tasapainoillaan

Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat huolestuttavaa luettavaa Mikkelin ja Etelä-Savon kannalta: työikäisten ja lasten määrä laskee.

Kilpailu kaupunkien ja alueiden välillä on kova. Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat huolestuttavaa luettavaa Mikkelin ja Etelä-Savon kannalta: työikäisten ja lasten määrä laskee. Mikkeli on pyrkinyt vaikuttamaan asiaan kasvattamalla vetovoimaansa kehittämishankkein. Tarvitsemme kasvua, työpaikkoja ja verotuloja turvataksemme palvelumme.
Kaupungilla on huomattava omaisuus ja kaupunkikonsernin tase on ylijäämäinen. Velkamäärää on kritisoitu, mutta sitä päästään vähentämään vuoden 2020 jälkeen kun jätevedenpuhdistamon yhteensä 40 miljoonan investointi on tehty. Korot ovat kuitenkin alhaiset ja velkasalkut on suojattu korkojen nousua vastaan. Kunnan investoinnit on tehty pääsääntöisesti taselainoin, joten tunnusluvut kertovat avoimesti taloustilanteen.

Toimintakate kuvaa kunnan toiminnan tehokkuutta. Mikkelissä viime vuoden toimintakate parani. Se on selkeä talouden tervehtymisen merkki. Osa valtuustokauden alussa sovituista, yhteensä noin 16 miljoonan euron talouden sopeutustoimenpiteistä saatiin toteutettua. Osa odottaa toteutumista Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä.
Kuntaliiton konsulttiyritys FCG on koonnut tietokannan kuntien kustannuksista vuodelta 2015 sekä Tilastokeskuksen tiedot vuosilta 2008- 2014. Sen avulla kunnat voivat verrata kustannuksiaan muihin kuntiin.
Jos verrataan Mikkelin kustannuksia lasta/oppilasta/asukasta kohden toimialan toiseksi alhaisimman kustannuksen kuntaan, saadaan esimerkkinä seuraavia summia, jotka Mikkeli voisi säästää, jos se olisi toiseksi kustannustehokkain: päivähoito 2,7 miljoonaa, perusopetus 5,4 miljoonaa, liikenneväylät 7 miljoonaa euroa. Vertailukunnat ovat Jyväskylä, Seinäjoki ja Kouvola.
Tilastoista ei käy ilmi, miksi palvelut tuotetaan eri kunnissa erilaisin kustannuksin. Kuntien on itse analysoitava kustannustensa muodostuminen.

Mikkelin on parannettava toimintakatettaan, koska kustannustasomme on edelleen liian korkea tuloihin nähden. Kaupunkiorganisaation uudistus on käynnissä. Samalla tulee tehdä tarkoituksenmukaiset yhdistämiset ja omaisuusjärjestelyt kaupunkikonsernissa.
Seuraavan valtuustokauden alussa tehtävä valtuustosopimus olisi oiva väline ohjaamaan isoja strategisia hankkeita, investointeja sekä toimenpiteitä, joilla taloutta korjataan ja velkamäärää hillitään. Kehittämissuunnitelmat tulee sopia koko kaupunkikonsernin tasolla elinvoiman ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tämä edellyttää yhteen hiileen puhaltamista ja sitoutumista yhdessä asetettuihin tavoitteisiin.

Seija Kuikka
kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kuntavaaliehdokas (kesk.)
Mikkeli

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo