Mielipide: Pidetään verkot omissa käsissä

Sähkönsiirtomaksut, sähköverkkoyhtiöiden liikevaihto ja liikevoitto, annetut konserniavustukset sekä osingot kasvoivat aivan valtavasti 2010-luvulla.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) valmistelee lakia hillitsemään sähkön siirtomaksujen hinnankorotuksia. Sähkönsiirron maksujen korotuskaton madaltaminen 15 prosentista 12,5 prosenttiin on Lintilältä oikea toimenpide, mutta täysin riittämätön kansalaisten kannalta. Korotuskatto tulee asettaa matalammalle, noin 4 prosenttiin, että se tosiasiallisesti puuttuisi korkeisiin siirtomaksujen korotuksiin. Toivottavasti ministeri korjaa esitystään ja alueemme kansanedustajat häntä muutokseen patistavat.

Jyrki Kataisen (kok.) pääministeriaikana tehty sähköverkkojen yksityistäminen oli suuri virhe, joka johti siirtohintojen kovaan nousuun. Perusasioiden, kuten sähköverkkojen, vesi- ja viemäriverkostojen sekä tärkeimpien tietoverkkokaapeleiden tulisi olla julkisessa omistuksessa.

Mikkeliläisten kannattaa olla tietoisia ajankohtaisesta kaupungin energiaomistuksen selvityksestä, jota kaupunki parhaillaan teettää, kuten on uutisoitu (LS 16.2.). Kaupunginjohtajan mukaan "taloustilanteemme pakottaa miettimään keinoja, joka voi merkitä luopumista energiaomistuksesta", eli kaupunginhallitus pohtii, myydäkö vai eikö myydä. Ilman aktiivista kansalaisvaikuttamista saattaa kaupunki talousvaikeuksissaan tehdä asukkaidensa kannalta huonoja päätöksiä.

Itse en kannata ESEn eli kaupungin sataprosenttisesti omistaman Etelä-Savon energian ja sen sähköverkkojen myymistä. Vaikka kaupungin kassaan voisi hetkellisesti tulla miljoonia, pidemmällä aikavälillä asukkaidemme lompakko ohenisi.

Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 kokouksessaan toteuttaa talven aikana myös kilpailutuksen valmistelun liittyen Ecosairilaan. Mikkeli hakee yhteistyömallia, jossa yritys tuottaa kaupungille jätevedenpuhdistamon operointipalveluita sekä edistää puhdistamon testaus- ja kokeiluympäristöä hyödyntävän uuden liiketoiminnan syntymistä. Päätös kilpailutuksen toteuttamisesta, toteutusmallista ja kumppanien valinnasta tehdään vuonna 2020.

Uusi liiketoiminta, joka myy Mikkelistä maailmalle suomalaista vesiosaamista on lämpimästi tervetullutta, mutta uusi jäteveden puhdistamomme sekä puhtaan veden hankinta, vesilaitokset ja vesi- ja viemäriverkostot on säilytettävä kaupungin eli kuntalaisten omistuksessa. Näitä ei pidä myydä millään hinnalla.

Satu Taavitsainen

Kaupunginvaltuutettu (sd.), valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Mikkeli

Toimitus oikaisi juttua 6.3.2020: Alun perin mielipidekirjoituksessa luki: "Olen jo yhden kerran äänestänyt ESEn myymistä vastaan kymmenen vuotta sitten silloisen kaupunginjohtajan Kimmo Mikanderin sitä esittäessä. Tuolloin voitimme yhdellä äänellä ja ESE pysyi kaupungin omistuksessa.” Tämä teksti on nyt poistettu. ESEn myyntiä koskeva käsittely päättyi kaupunginhallituksen kokouksessa 13.12.2010. Silloin asiasta äänestettiin Taavitsaisen tekemän vastaehdotuksen pohjalta ja Taavitsaisen ehdotus voitti äänin 2–4. Hallituksen pöytäkirjasta ilmenee, että äänestyksessä hävinneessä kaupunginjohtajan esityksessä ei kuitenkaan esitetty ESEn myyntiä. Siinä päinvastoin todettiin, että ”maakunnallisen energiaratkaisun toteuttaminen ei aiheuta tässä vaiheessa enempiä toimenpiteitä”. Mikanderin ja Taavitsaisen esitysten ero oli siinä, että Mikanderin esityksessä jätettiin auki mahdollisuus palata asian valmisteluun myöhemmin.