Lukijalta: Metsistä voi saada enemmän hyötyjä hakkaamalla niitä vähemmän — vihreät tarjoaisivat metsänomistajille kannustimia

Joulukuussa tuoreet uhanalaisarviot kertoivat, että Suomen metsien luontoarvot heikentyvät pelottavaa vauhtia. Jopa 76 prosenttia metsien luontotyypeistä on uhanalaisia.

Matti Piispa (L-S 29.12.) kuitenkin pelkää, että metsänomistajat menettävät tuloja, mikäli metsien hakkuita hillitään ilmaston ja luonnon suojelemiseksi.

Me Vihreät haluamme saada metsänomistajat mukaan torjumaan ympäristökatastrofeja. Haluamme tehdä hiilen sitomisesta houkuttelevaa.

Olemme esittäneet, että metsänomistajille maksettaisiin uutta kasvatusmaksua hiilinielun kasvattamisesta. Tukijärjestelmä kannustaisi metsänomistajia kasvattamaan metsiä vanhemmiksi ja järeämmiksi.

Mallia on kannattanut muun muassa ilmastopaneelin puheenjohtaja ja ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen.

Kannustimien myötä puun tarjonta supistuisi väliaikaisesti, mutta lähtisi sen jälkeen kasvuun. Teollisuudelle tarjottaisiin entistä laadukkaampaa puuta puurakentamiseen ja korkean jalostusasteen tuotteisiin.

Hiilen sidonnan tuet voidaan rahoittaa suuntaamalla uudestaan vanhanaikaisia metsätalouden tukia tai lisäämällä hakkuisiin pieni hiilivero.

Ilmaston ja luonnon suojelussa on pyrittävä reiluun muutokseen niin, että ympäristöpolitiikan kustannukset eivät lankea kohtuuttomalla tavalla minkään yksittäisen ryhmän maksettavaksi.

Hyvästä työstä tulee palkita ja saastuttajan tulee maksaa. Suojelusta ja hiilen sidonnasta maksaminen johtaa siihen, että tulevaisuudessa yhä suurempi osa metsien tuottamista tuloista tulee muualta kuin hakkuista.

Piispa syyttää kirjoituksessaan minua ja muita vihreämpää metsätaloutta kaipaavia “puun lahottamisesta metsiin”.

Vaikka rakastankin lahopuita, syytös osuu vikaan. Se kuvastaa ajatusmallia, jossa metsää arvostetaan vain raaka-ainevarastona ja luontoarvot sivuutetaan. Kaikkea metsien kasvua ei kannata hakata. Tästä on oltu pitkään ja laajasti yhtä mieltä.

Metsistä on mahdollista saada enemmän hyötyä hakkaamalla niitä vähemmän. Vaurauden hamuaminen hakkuita suurentamalla on vanhanaikainen, kapea ja toimimaton ajatusmalli.

Hakkuiden hillitseminen tarkoittaa kauniimpia maisemia, vesistöpäästöjen pienenemistä, ilmastoa lämmittävän hiilen varastoimista luontoon sekä luonnon monimuotoisten ekosysteemien säilyttämistä. Mikä voisi olla arvokkaampaa?

Vihreiden esittämä malli kannustaisi metsänkäsittelytapojen muuttamiseen kestävämmäksi. Samalla metsänomistaja saisi tuloja tuottamastaan yhteisestä hyvästä, ja puun hintakin säilyisi hyvällä tasolla.

Veli Liikanen
Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja- ja eurovaaliehdokas
Mikkeli