Lukijalta: Korruptiota on torjuttava

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat aseita rakenteellista korruptiota vastaan, mikä voi ottaa vallan silloin, jos yritystoiminnan tarpeet alkavat ohjata kunnan päätöksentekoa ja horjuttaa sen uskottavuutta.

Mikkelin kuntalaisten ja yrittäjien luottamusta kaupungin maankäytön suunnitteluun, tonttien myyntiin sekä poikkeamislupien ja rakennuslupien myöntämiseen on viime vuosien aikana vahingoitettu.

Tunne siitä, että jotain osapuolta suositaan, on lisääntynyt kuntalaisten keskuudessa. Tilannetta on korjattava.

Tontin varaaminen äskettäin Saksalan kaupunginosassa kaavan vastaiseen toimintaan hoivayritykselle oli mikkeliläisille selkeästi viimeinen niitti.
Räikeitä, kuntalaisten luottamusta heikentäneitä tapauksia on ollut viime vuosina useita.

Yksi näistä oli Pankalan kerrostalojen rakentaminen kaavan ja rakennusluvan vastaisesti, jota tutki myös poliisi.

Poliisin julkisen esitutkintapöytäkirjan mukaan rakentaja oli kertonut kaupungin teknisen toimen viranhaltijoiden olleen alusta alkaen tietoisia siitä, että tarkoitus on ollut rakentaa kaksi asuntoa alimpaan kerrokseen kaavan vastaisesti ja että taloon tulee siten kuusi asuinkerrosta.

On vakava ja selvitettävä asia, jos kaupungin viranhaltijat tiesivät luvan vastaisesta rakentamisesta ja nimenomaan esittivät rakentajalle menettelyä jälkikäteiseen luvittamiseen.

Menettely on täysin lainsäädännön vastainen. On myös tullut ilmi, että kaupungin luottamushenkilöä on painostettu ja peloteltu muun muassa taloudellisella seuraamuksella, jos Pankalan tapauksessa asettuu poikkeamisluvan myöntämistä vastaan.

Muita viime aikojen tapahtumia on Sammonkadun ja muiden kerrostalotonttien hinnoittelu valtuuston päätöksen vastaisesti. Kaupunki joutuu nyt purkamaan virkamiehen tekemiä kauppoja ja palauttamaan rahoja.

Jääkärinkadulla aiotaan rakentaa kerrostalo poikkeamisluvalla, kaavan vastaisesti kaksinkertaisella lisärakennusoikeudella. Tästä virkamiehen menettelystä kuntalaiset ovat jättäneet 18.3. kaupungille hallintokantelun.

Mikkeliläisten taholta on meille luottamushenkilöille heitetty ilmaan kysymys virkamiesten korruptoitumisesta. Ihmiset eivät ymmärrä, miksi virkamiehet toimivat niin kuin toimivat. En ymmärrä ja hyväksy näitä itsekään. Jokainen tapaus on tarkoin selvitettävä.

Olen kysynyt tekniseltä johtajalta, milloin on tulossa maankäytön suunnittelun, poikkeamislupien ja rakennustarkastustoiminnan selkeyttämiset, jotka on luvattu tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn mahdollisia hallinto- ja toimintasääntömuutoksia varten.

Avoimuus ja päätöksenteko pitää saada pikaisesti teknisessä toimessa kuntoon ja näin kuntalaisten ja yrittäjien luottamusta kaupunkiin lisättyä.

Poikkeamisluvat kaavan vastaiseen rakentamiseen tulee tehdä monijäsenisessä toimielimessä, ei yksittäisen virkamiehen päätöksinä. Näin varmistetaan parempi luottamus päätöksiin ja kaikkien tasapuolinen kohtelu.

Poikkeamiset kaavasta ovat sananmukaisesti poikkeamia, eikä niillä voi muuttaa kaavoituksen sisällöllisiä perusteita. Näissä on kyseessä usein isot taloudelliset hyödyt.

Rakenteelliseen korruptioon tulee suhtautua vakavasti ja torjua epäeettisen ja laittoman toiminnan pesiytyminen laillisiin rakenteisiin.

Asiaa ei tule vähätellä. On tärkeää vahvistaa kunnissa ja valtionhallinnossa demokratiaa, luottamusta ja hyvää hallintotoimintaa.

Satu Taavitsainen
kansanedustaja (sd.), kaupunginvaltuutettu
Mikkeli