Mielipide: Miksi hyvän hallinnon periaatteet ovat Mikkelin kaupungille niin vaikeat noudattaa?

Viime viikolla sain kansalaiselta yhteydenoton, jossa epäiltiin virkamiehen esteellisyyttä. Kyseessä oli Mikkelin vesilaitoksen johtaja.

Seuraavaan valtuustoon oli tulossa vesilaitoksen ulkoistamisen hankintapäätös.

Laitoin esteellisyysasian selvitykseen hallintojohtajalle, koska valtuuston varapuheenjohtajana velvollisuutenani on osaltani huolehtia siitä, että kaupungissa noudatetaan hyvää hallintoa.

Asiaa selvitettiin ja todettiin, että valtuuston päätös on syntymässä virheellisessä järjestyksessä.

Vesilaitoksen johtajalle kerrottiin tämä ja häneltä saatiin jääviydestä ilmoitus maanantaina.

Hankinta päätettiin keskeyttää eikä esitys tule valtuustoon.

En ymmärrä, miten esteellisyysasiat ja muut hyvän hallinnon periaatteet ja hankinta-asiat voivat olla niin vaikeita Mikkelin kaupungille. Hallinto- ja kuntalain koulutusta tarvitaan.

Hyvä hallinto ja lakien noudattaminen luo positiivisen pohjan Mikkelille. Ilman tuota pohjaa ei ole luottamusta toimintaan.

Jäteveden puhdistaminen on kaupungin ydintoimintaa ja järkevintä olisi tehdä se kaupungin omana työnä.

Nyt, kun hankinta keskeytettiin, tämä olisi hyvä todeta ja päättää, ettei hankintaa enää jatketa lainkaan, vaan palkataan työntekijät kaupungin vesilaitokselle töihin.

Satu Taavitsainen

kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja (sd.)

Mikkeli