Mielipide: Kirkon metsien hiilinielut ja kirkkojen lämmitys on syytä tutkia

Sano se -palstalla (L-S 16.11.) oli nimimerkin 'Kirkon tärkein asia?' kommentti "kirkolliskokous myönsi lisärahaa 215 000 euroa aikaisemmin myönnetyn 900 000 euron lisäksi hiilineutraaliuden edistämiseen. Millähän tavalla tällainen potti käytetään?"

Kírkolliskokous hyväksyi syysistunnossaan käynnistettäväksi Hiilineutraali kirkko 2030 -hankkeen. Talousvaliokunta kuuli asiantuntijoita ja puolsi hanketta. Rahaa uudelle hankkeelle myönnettiin 215 000 euroa.

Hankkeessa kartoitetaan seurakuntien metsäomaisuus ja sen toimiminen hiilinieluna- ja varastona. Lisäksi selvitetään seurakuntien kiinteistöjen energiamuodot. Seurakunnille on tarkoitus antaa myös energianeuvontaa ja tukea lämmitysjärjestelmien muutoksissa.

Kirkon energia- ja ilmastostrategian toteuttamista on edistettävä erilaisin keinoin.

Hankkeen määräraha on siis suunniteltu käytettäväksi muun muassa energianeuvojan palkkaamiseen ja yllämainittuihin kartoituksiin, selvityksiin ja konsulttityöhön.

Kirkolliskokous piti hanketta tärkeänä, koska kirkon energia- ja ilmastostrategian toteuttamista on edistettävä erilaisin keinoin.

Kysyjän mainitsema 900 000 euron summa liittynee lokakuiseen kirkkohallituksen käsittelemään asiaan " kirkkohallituksen avustukset seurakuntatalouksille fossiilisten energialähteiden korvaamiseen hiilineutraaleilla energialähteillä rakennuskohtaisesti koskien lämmitys- ja/tai sähköjärjestelmiä".

Päätöksen taustalla on talousvaliokunnan ohjeistus, että valtion rahoituksesta joka osoitetaan kulttuurihistoriallisille kohteille, erityinen osa tulisi kohdistaa suojeltujen kirkkorakennusten lämmitysjärjestelmien uusimiseen.

Kirkkohallitus arvioi rahasumman 900 000 euroksi. Tätä rahaa voivat seurakunnat nyt hakea.

Haku jakautuu kahteen vaiheeseen: jo tehdyt tai päätetyt järjestelmämuutoshankkeet, joiden haku päättyy 31.12. 2019 ja suunnitteilla olevat muutoshankkeet, joiden haku päättyy 1.7.2020.

Tukipäätökset tehdään vuoden 2020 aikana kirkkohallituksessa.

Seurakuntien kannattaa käyttää hyväksi hankkeen kautta saatavaa energianeuvontaa ja huomioida kirkkohallituksen avustukset.

Ensi vuonna valtion rahoituksesta 7 miljoonaa euroa osoitetaan seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpitoon.

Seija Kuikka

kirkolliskokouksen 1. varapuheenjohtaja, talousvaliokunnan jäsen (kesk.)

Mikkeli