Mielipide: Saimaa-ilmiöstä yhteistyön virittäjä

Olemme koko itäisessä Suomessa haasteellisessa tilanteessa, jossa keskeisin kielteinen muutossuunta liittyy väestön vähenemiseen ja ikääntymiseen. Erityisesti oma maakuntamme Etelä-Savo on viime vuosien sekä ennusteiden valossa maamme suurimpia väestön menettäjä. Suurin syy siihen on niin sanottu luonnollinen poistuma. Tämä luo taas ilmapiiriä, joka joskus ilmenee kärjistetysti ilmaistuna luovuttamisen henkenä ”kaikk´on mänt”.

Hallituksen sote-uudistus ei ole läheskään valmis, mutta tietty suunta siinä on otettu ja tuotu julki. Nyt on aika myös maakunnissamme mennä eteenpäin. Tarvitsemme vahvaa otetta tulevaisuuden rakentamiseen ja laajalla yhteistyöllä on siinä keskeinen rooli.

Saimaa-ilmiö eli kulttuuripääkaupunkihanke voi toimia oman maakuntamme ja koko hanketta koskevan alueen yhteistyön virittäjänä. Mahdollisimman laajan joukon keskinäinen yhteistyö ja eri alueiden yhteistyö tuo lisäarvoa, jota ei mitenkään muuten voida saada.

Monesti sitä pidetään vain puheena ja se päätyy useimmiten vain suunnitelmatasolle. Mutta se voi päätyä ja sen tulee päätyä myös konkretiaksi, yhteiseksi tekemiseksi ja yhteisiksi hankkeiksi, jopa yhteisiksi investoinneiksi.

Kulttuuripääkaupunkihankkeessa kulttuuri tulee ajatella mahdollisimman laajasti. Se on historiaa, luontoa, tapakulttuuria, ruokaa ja juomaa, monenlaista taidetta ja viihdettä, ”kansankulttuuria”, rakennuksia, ihmisiä, liikuntaa ja urheilua.

Saimaa kaikkine siihen liittyvine asioineen antaa mahtavia mahdollisuuksia erottautua maailmalla ja saada matkailua edelleen meille kasvamaan. Se vaatii kuitenkin vahvempaa yhteistyötä eri alueiden toimijoiden kesken. Vaikka pidämmekin huolta luonnosta ja pidämme pieniä toimijoita arvossa, tarvitaan myös suurempia matkailun palvelupaikkoja. Ne voisivat olla eri toimijoiden yhteisiä hankkeita, jotta paikallisuus säilyisi. Ulkopuolisia investoijia voi olla hankala saada ja sellaisten toimijoiden kohdalla päätökset asioissa eivät ole omissa käsissämme.

Nyt ei saa jäädä tuleen makaamaan. On otettava vahva suunta ja tahtotila hyvän tulevaisuuden rakentamiseen Etelä-Savolle ja Itä-Suomelle, koko Saimaan alueelle. Siinä Saimaa-ilmiö-hanke voi osaltaan toimia yhteistyön sytyttäjänä.

On samalla hyvä todeta, kuinka paljon hyvää tekemistä ja tulevaisuudenuskoa alueellamme jo on. Olkoot ne esimerkkeinä meille kaikille. Savonlinna ja Mikkeli sekä alueen kaikki kaupungit ja kunnat eivät ole kilpailijoita vaan toistensa kumppaneita ja erittäin tärkeitä toimijoita kaikessa tässä.

Toivo Loikkanen

Rovasti, Savonlinna