Mielipide: Mikkeli tarvitsee energiakauppoihin pitkäaikaisen yhteistyökumppanin

Mikkelin vihreä valtuustoryhmä haluaa, että kaupungin mahdollisiin energiakauppoihin etsitään yhteistyökumppani, joka sitoutuu tuomaan osaamista yhtiöön pitkällä aikavälillä.

Näin on toimittava riippumatta siitä, myydäänkö Etelä-Savon Energian vai Suur-Savon Sähkön osakkeita.

Esillä olevat vaihtoehdot eli Capman ja Savonrannan Sampo eivät tämän hetken tietojen mukaan täytä pitkäaikaisen kehittäjäkumppanin kriteereitä.

Capman tunnetaan lyhytaikaisesta sijoittamisesta. Kun se myy osakkeita eteenpäin, osa kaupoista tehdään ulkomaisten sijoittajien kanssa.

Jos Etelä-Savon Energian osakkeita myydään, ostajan puolelta on saatava osaamista, joka nostaa Esen arvoa ja parantaa kilpailukykyä.

Toisen osakkaan tulee myös sitoutua Esen strategiaan päästöjen vähentämisen, uusiutuvan energian lisäämisen ja turpeen käytön alasajon suhteen.

Vihreiden ryhmä on halunnut saada kaiken mahdollisen tiedon muun muassa energiatyöryhmän selvityksestä ja selvityksen julkistamisen jälkeen ilmenneistä asioista.

Kantaa ei ole haluttu lukita. Se halutaan perustaa mahdollisimman laajoihin ja tarkkoihin faktoihin.

Myös vielä tulevat uudet tiedot on otettava huomioon päätöksenteossa.

Energiayhtiöiden osuuksien myyminen on ongelmallista, eikä siihen pitäisi ryhtyä, jos kaupungin alijäämien kattamiseen olisi muita realistisia keinoja.

Mahdollisissa energiakaupoissa olennaista on, että yhtiöistä myydään vain sen verran, että alijäämät saadaan katettua, ja mahdollisimman suuri osuus molemmista yhtiöistä pidetään edelleen kaupungin omistuksessa.

Vaikka päätöksenteon ajankohta vaalikeväänä on hankala, Vihreiden ryhmä haluaa, että päätöksiä tehdään nyt, eikä niitä lykätä seuraavalle valtuustokaudelle.

Nina Jussi-Pekka

Mikkelin Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu

Heli Kauppinen

Mikkelin Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu