Mielipide: Mikkelin lukion taso huononee jos Ristiinan toimipiste säilyy

Mikkelissä on viime aikoina keskusteltu laajasti Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta puolsi viime kokouksessaan Ristiinan toimipisteen säilyttämistä ja asiasta järjestetty kuulemistilaisuus keräsi paljon yleisöä.

Tässä lukiolaisia koskevassa keskustelussa on kuitenkin pääasiassa puhuttu seurauksista ristiinalaisille ja samalla on unohdettu lähes kokonaan päätösten aiheuttamat seuraukset lukion keskustan toimipisteelle.

Mikkeliläisiä nuoria ei saa asettaa epätasa-arvoiseen asemaan muihin suurten maakuntakeskusten nuoriin verrattuna.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Taina Harmoisen mukaan lukiokoulutukseen asetetut säästötavoitteet saavutetaan vähentämällä kurssitarjontaa keskustan toimipisteessä, jos Ristiinan toimipistettä ei lakkauteta.

Mikkelin lukion rehtori Jari Tuomenpuron mukaan nämä leikkaukset merkitsisivät noin 40—80 kurssin poistamista keskustan toimipisteen kurssitarjonnasta.

Näin raju kurssimäärien vähentäminen nostaisi keskustan ryhmäkoot jopa 35 opiskelijaan, mikä on vakava haitta opiskelulle ja este laadukkaalle koulutukselle.

Ryhmäkokojen kasvamisen lisäksi kurssitarjonnan pienentäminen saattaisi johtaa osallistujamääriltään pienten aineryhmien peruuttamiseen kokonaan.

Tämä saattaisi käytännössä tarkoittaa sitä, että Mikkelin lukiossa ei jatkossa opiskeltaisi enää esimerkiksi ranskaa, saksaa, venäjää ja monia muiden oppiaineiden syventäviä kursseja.

On kohtuutonta, että keskustan toimipiste kokisi taas nämä leikkaukset, sillä siihen on kohdistunut leikkauksia jo parin vuoden ajan.

Ylioppilaskokeet ovat samat kaikille suomalaisille riippumatta siitä, onko lukiolla ollut varaa järjestää syventäviä kursseja vai ei.

Ensi keväänä korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus painottaa entistä voimakkaammin ylioppilaskirjoitusten tuloksia. Jatkossa monilla aloilla vähintään puolet uusista opiskelijoista valitaan ainoastaan ylioppilastodistuksen perusteella.

Mikäli Ristiinan toimipiste päätetään säilyttää, Mikkelin lukio ei pysty jatkossa tarjoamaan laaja-alaista koulutusta, joka on edellytys ylioppilaskirjoituksissa pärjäämiselle ja mieluisaan jatko-opintopaikkaan pääsemiselle.

Mikkelin lukion asemaa maakunnan johtavana lukiona ei voida vaarantaa säästötoimenpiteiden kustannuksella. Mikkeliläisiä nuoria ei saa asettaa epätasa-arvoiseen asemaan muihin suurten maakuntakeskusten nuoriin verrattuna.

Jos nämä säästötoimenpiteet kohdistetaan keskustan toimipisteeseen, lukiokoulutuksen tason lasku saanee monet mikkeliläiset nuoret harkitsemaan vakavasti laadukkaan koulutuksen perässä muuttamista muihin kaupunkeihin.

Tulevaisuutta ajatellen ei ole Mikkelin edun mukaista ajaa lahjakkaita nuoria pois kaupungista huonon lukiokoulutuksen takia.

Mikkelin lukion keskustan toimipisteen opiskelijakunnan hallitus