Mielipide: Toimivia talousneuvoja on jo – "Tavoitteena tulisi olla pääsy pois tukitaloudesta, johon Suomi on ajautunut"

Suomen talous on ollut jo hyvin pitkään vaikeassa tilanteessa, jota koronakriisi vielä pahentaa. Valtion velkamäärä on kasvanut, verorasitus on korkea, teollisuuden kilpailukyky heikko ja työllisyysaste matala. Suomen hallituksella ei ole minkäänlaista juonta, miten tilanteesta selvitään.

Matti Paajanen (LS 17.10.) toi esille Björn Wahlroosin ehdotukset teollisuuden globaalin kilpailukyvyn parantamiseksi. Valitettavasti hän kumoaa ehdotuksia vääriin olettamuksiinsa vedoten ja huutaen apuun taloustieteilijöitä ja kaiken maailman dosentteja.

Wahlroosin ehdotuksia kommentoidessa tulee muistaa, että hän on kansantaloustieteen tohtori ja työskennellyt lähes kymmenen vuotta kansantaloustieteen professorina Hankenilla ja Yhdysvalloissa. Lisäksi hänellä on erittäin laaja kokemus kansainvälisten yritysten johtamisesta. Hänen näkemyksensä Suomen tulevaisuuden pelastamiseksi perustuvat siis laajaan tutkittuun tietoon ja kokemukseen. Ajatuksia kannattaisi kuunnella.

Paajanen verotusta miettiessään unohtaa, että Suomi on osa globaalia taloutta, jossa ihmisillä ja pääomalla on mahdollisuudet tehdä laajoja käyttäytymiseensä liittyviä valintoja. Lisäksi elämme dynaamisessa taloudessa emmekä pysähtyneessä hetkessä.

Suomen veroaste on nyt niin korkea, että yritysten ja työn verotusta alennettaessa näiden verojen määrä valtion kassassa päinvastoin kasvaa lisääntyneen taloudellisen toimeliaisuuden vuoksi. Tätä asiaa voi tutkia esimerkiksi taloustieteessä laajalti hyväksytyn Lafferin käyrän avulla. Palkkojen alentuminen kompensoituu pitkälti veronalennuksilla ja lisääntyneellä työnteolla, jolloin ostovoima säilyy tai jopa kasvaa.

Verojen kiristyksillä ja velanotolla me emme enää pitkään aikaan ole voineet ratkaista hyvinvointiyhteiskuntamme kohtalonkysymystä sen kantokyvystä. Velkaantuminen ja korkea verotus eivät ole missään ratkaisseet talouden rakenteellisia ongelmia. Meidän on pakko tulevaisuudessa alentaa julkisia menoja, jotta hyvinvointiyhteiskunta pystytään säilyttämään. Tavoitteena tulisi olla pääsy pois tukitaloudesta, johon Suomi on ajautunut.

Suomi tarvitsee erityisesti nyt kauas tulevaisuuteen katsovaa hallitusta, joka tekee tarvittavat ratkaisut talouden eteen hyvinvointiyhteiskunnan romahtamisen estämiseksi. Hallituksella on oltava selkeä suunnitelma siitä, miten nyt otettu velka hoidetaan.

Oskari Valtola

Kaupunginvaltuutettu (kok.), valtuuston 1. varapuheenjohtaja, Mikkeli