Lukijalta: Uusia vaihtoehtoja ikäihmisten asumiseen

Kaikenikäisten asumisen kehittäminen on kunnan perustoimintaa, jota voidaan toteuttaa mm. tonttipolitiikalla. Sote-maakuntavalmistelussa käydään vilkasta keskustelua kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen muodoista.

Ikäystävällisellä asumisella on jokaiselle yksilöllinen merkitys. Se voi merkitä esteetöntä asuntoa, hissillistä kerrostaloa, tilavia ovia ja yleisiä tiloja apuvälineellä liikuttaessa, liikuntamahdollisuuksia, sujuvaa julkista liikennettä tai hyvin hoidettuja katuja.

Monet asuvat samassa asunnossa vuosia eikä asuntoa vaihdeta noin vain, ellei elämäntilanne edellytä muuttamista. Jo viisikymppisenä kannattaisi ennakoida ikääntymisen mahdollisesti tuomia muutostarpeita. Ikä ei välttämättä vaadi asunnon vaihtamista. Moni koti voidaan muuttaa sellaiseksi, jossa voi asua terveydentilan ja toimintakyvyn muuttuessa.

Ajankohtaista keskustelua käydään senioriasumisesta palvelukortteleissa. Senioriasumisesta syntyy mielikuva asumisen helppoudesta ja lähellä olevista palveluista. Melkein mikä tahansa asunto on senioriasunto. Sille ei ole yleistä määritelmää eikä sitä säännellä laissa.

Aalto Yliopisto on esittänyt palvelukortteleiden kehittämiseksi palvelukeskittymiä, jolloin kortteli toimii hybridirakennuksena sijaiten julkisen liikenteen solmukohdassa. Palvelukortteli täydentää ikäihmisten palveluja palveluasumisella tai muistisairaiden ryhmäasumisella. Tarjolla on lähipalveluja, kuten kirjasto, apteekki, päivittäistavarakaupat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.

Palvelukorttelit ovat tuomassa asumiseen myös monisukupolvisen asumisen mallin. Palvelukorttelit tulee suunnitella taajamiin ja kaupunkikeskustoihin. Ikäihmisiä ei tule eristää, vaan luoda monisukupolvikortteleita, jossa asuu kaikenikäisiä, lapsiperheitä ja ikäihmisiä, jotka voivat tukea toisiaan arjessa ja luoda yhteisöllisyyttä asuinalueelle. Senioriasumisen ja palvelukorttelisuunnittelun tulee lähteä kaavoituksesta niin, että esteettömyys ja saavutettavuus huomioidaan laajasti.

Ikäihmisten palveluja kehitettäessä Etelä-Savoonkin on tullut uusi yhteisöasumisen muoto, perhekoti. Ikäihmisten perhekodit eivät ole uusi keksintö, mutta niitä on ollut täällä vähän.

Perhekodissa asutaan pitkään tai lyhytkestoisesti. Lyhytkestoinen asuminen tukee hyvin muun muassa omaishoitoa. Perhekotiasuminen soveltuu esimerkiksi iäkkäille henkilöille, joilla on tuen tarvetta arkiaskareissa tai jotka kokevat yksinäisyyttä.

Irma Ahokas-Kukkonen
I & O kärkihanke
Etelä-Savo