Lukijalta: Säilytetään pienet ja terveet koulut ja korjataan niitä joita pitää korjata!

Olen lukenut hyvin pettyneenä uutisointia (L-S 8. ja 9.5.) Mikkelin pieniä kouluja uhkaavasta lakkauttamisesta. Ainakin Rouhialan ja Launialan koulujen osalta perustelut tuntuvat ontuvan pahasti.

Toivottavasti lakkautuspäätösten taustalla ei ole pelkkä lähtökohtainen suurten opetusyksiköiden ja keskittämisen ihannointi tai poliittinen peli, jossa kyseiset koulut lakkautetaan vain, koska sijainniltaan syrjäisemmät pienkoulut ovat kokeneet saman kohtalon.

Vastikään uutisoitiin (L-S 22.4.), kuinka paljon lapsikohtaiset kulut ovat Mikkelin alueen kouluissa. Rouhialan koulu osoittautui edullisimmaksi.

Tätä taustaa vasten on mahdoton ymmärtää lakkautuspäätöksen perusteluja säästösyillä. Voisi ajatella, että pieni, sisäilmaongelmaton ja kustannustehokas opetusyksikkö olisi mieluummin opetustoimen malliesimerkki kuin lakkautusuhan alla.
Olen itsekin aikoinani saanut täyskäden nykyisiä sisäilmaongelmaisia opinahjoja, ja kaikki terveydelle haitalliset rakennukset olisi varmasti ollut syytä korvata jo ajat sitten.

Yksittäiset isot rakennukset tulevat ehkä halvemmiksi rakentaa ja ylläpitää kuin monta pienempää. Mutta onko pakko samassa yhteydessä lakkauttaa kouluja, joissa ongelmia ei ole?

Olisi toivottavaa, että jos päätöksiä tehdään säästötavoite edellä, ainakin selvitettäisiin tarkkaan sekä vaihtoehtoiskustannukset että päätösten dynaamiset vaikutukset, jotta tiedettäisiin, ovatko säästöt todella mahdollisia, ja jotta säästötavoitteilla olisi todellisia perusteita.

Tuoreena esimerkkinä lyhytjänteisestä ja huonosti perustellusta päätöksenteosta toimii subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen.


Verrattain lyhyeksi jäävän voimassaolonsa aikana se on kuitenkin ehtinyt aiheuttaa yksilötasolla huomattavasti ylimääräistä vaivaa ja ongelmatilanteita. Päätöksen perusteena käytettiin oletettuja säästöjä, jotka eivät kuitenkaan toteutuneet, kun päätöksen vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen ei ilmeisesti huomioitu riittävästi.

Parissa vuodessa rajaamisen todellisia kokonaisvaikutuksia on oletettavasti vielä vaikea edes arvioida.

Toisaalta subjektiivisen päivähoito-oikeuden palautuksen kulut toteutunevat helposti, joten kuluja olisi ensi vuonna vähemmän, jos rajausta ei koskaan olisi tehty.

Tässä vaiheessa olisi vielä mahdollista säilyttää pienet ja rakennuksina terveet koulut ja kohdistaa uudistukset niihin yksiköihin, joiden osalta ne ovat välttämättömiä.

Nykyisellä elinkaariajattelulla ja rakentamisen ongelmilla Rouhialan koulu on vielä hyvässä iskussa, kun uusista tehoyksiköistä jo aika jättää.

Lasse Mielikäinen
Mikkeli