Lukijalta: Hallitusneuvotteluissa on kysymys myös koulutuksen tulevaisuudesta

Hallitusneuvottelut käynnistyivät viiden puolueen voimin. Nyt kiinnostus kohdistuu neuvottelujen etenemiseen ja tulevaan hallitusohjelmaan.

Vaalikampanjoinnin aikana monet meille kaikille tärkeät teemat olivat esillä niin tiedotusvälineissä, kuin yksittäisten ehdokkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa.

Paljon tärkeitä teemoja nousi esille ja saimme lupauksia siitä, että meille tärkeät asiat näkyvät tulevissa hallituslinjauksissa.

Mihin suuntaan koulutus tulevaisuudessa kehittyy? Tähän kysymykseen me opettajat odotamme nyt vastauksia.

Nyt on tehtävä sellaisia koulutuspoliittisia linjauksia, että pystymme kehittämään suomalaista yhteiskuntaa sellaiseksi, että meillä kaikilla on mahdollisuus koulutukseen, työhön ja toimeentuloon tulevaisuudessa.

Samalla pidämme Suomen pyörät pyörimässä ja voimme pitää huolta myös tukea tarvitsevista.

Leikkausten aika on nyt ohi. Koulutuksesta on leikattu viimeisten hallitusten aikana rahoitusta noin 2 miljardia euroa.

Tästä esimerkkinä ammatillinen koulutus, jonka rahoituksesta on lähtenyt lähes neljännes ja ammattikorkeakouluilta 30 prosenttia.

Leikkaukset näkyvät mm. suurentuneina ryhmäkokoina, opettajien irtisanomisina ja lomautuksina. Monin paikoin yhä pienempi joukko on jakamassa työtaakkaa arjessa.

Leikkausten vaikutukset ovat surulliset. Yhä useampi valmistuu peruskoulusta heikoilla tiedoilla ja taidoilla, ammatillisessa koulutuksessa eivät kaikki saavuta työelämän kannalta riittävää osaamista. Yritykset eivät löydä tarvitsemiaan osaajia ja siitä on muodostunut kasvun este jo Etelä-Savossakin.

Koulutus on investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Nyt jäämme velkaa lapsille ja nuorille, kun olemme leikanneet heidän koulutuksestaan. Esimerkiksi syrjäytymisen kustannuksen on laskettu olevan miljardi euroa.

Myös aikuiset tarvitsevat koulutusta. Perusasteen varassa olevista aikuisista vain neljä kymmenestä käy töissä.

Puolueet tavoittelevat 75 prosentin työllisyyttä. Työllisyyden nostamiseksi koulutus on keskeinen keino.

Emme voi odottaa, että työllisyys nousee, jotta voisimme satsata koulutukseen. Nyt on satsattava koulutukseen, jotta työllisyys nousisi.

Jorma Flinkman
OAJ Etelä-Savo
puheenjohtaja