Lukijalta: Jumalan puhe on monille todellisuutta

Mari Stenlundin sinänsä hyvä haastattelu (L-S 10.12.) voi johtaa vääriin päätelmiin, ja vaatii siksi täydennystä.

Ei hän kiistänyt sitä, että on olemassa myös todellista Jumalan äänen kuulemista, vaan hänen näkökulmansa oli, että mielen sairaus voi aiheuttaa harhaista kuulemista ja kuvittelua. Hän pohti myös sitä miten tähän tulee suhtautua uskon näkökulmasta.

On valtavat määrät täysin terveitä uskovia ihmisiä, jotka ovat kuulleet Jumalan puhuvan heille. Lisäksi tämä puhe sisältää sellaista yliluonnollista tietoa, jota inhmillisesti katsoen on mahdotonta tietää.

Tämä Jumalan puhe on aina erittäin tärkeää ihmisen elämän ja uskon kannalta, ja usein se voi pelastaa myös ihmisen loukkaantumiselta tai pelastaa hänen henkensä. Näistä löytyy tuhansittain esimerkkejä.

On vahinko, että kulttuurimme ja mediamme on jakautunut maalliseen ja hengelliseen.

Ihmiseltä, joka seuraa vain maallisia tiedoitusvälineitä, jää ymmärtämättä todellisuuden syvällisempi puoli, eli se henkinen ja hengellinen aspekti, joka on ihmisen henkisen perusolemuksen kannalta erittäin tärkeää, jopa tärkeämpää kuin tämä fyysinen olemuksemme.

Ihminenhän on ennen muuta henkinen olento, eikä pelkkä biologinen tai eläimeen verrattava olento, koska hänen henkisyytensä eli tietoisuutensa on aivan eri luokkaa kuin eläimen. Muodikas sanonta, että olemme vain eläimiä, on väärä johtopäätös.

Maallinen, materialistinen ja naturalistinen näkökulma edustavat vain osatotuutta, joka ei vie meitä elämän syvempään ymmärtämiseen.

Se, että Jumala puhuu uskoville edelleen, on täysin Raamatun mukaista.
Tämä puhe on myös voimakas todistus Jumala-uskon puolesta.

Pekka Mäkinen
Mikkeli