Mielipide: Koulunkäynnin ohjaajia täytyy olla riittävästi

Opettajat opettavat suurella sydämellä ja ammattitaidolla perusopetuksessa ja toisella asteella, se ei vaan riitä.

Monella lapsella ja nuorella on erityisiä haasteita opiskeluissaan, ei esteitä vaan haasteita. Opiskeluun keskittymistä haittaavia tekijöitä voi olla monia, toisilla useampiakin yhtä aikaa.

On välttämätöntä koulunkäynnin ohjaajien määrää lisätä tuntuvasti, tuskin yksikään opettaja avusta kieltäytyisi. Ihannetilanne olisi nähdä jokaisessa luokassa tarvittava määrä ammattitaitoisia aikuisia.

Kaupungin talous on tiukoilla, siitä huolimatta toivoisin otettavan huomioon tulevassa opetustoimen budjetin valmistelussa riittävien avustajaresurssien mahdollistamisen.

Eivät hienot seinät yksin tee koulusta hyvää, tärkeämpää on mitä seinien sisällä tapahtuu.

Yhdenvertaiset kasvun ja kehityksen edellytykset tulee taata kaikille, koulunkäynnin ohjaajien apu on taloudellisestikin ajatellen perusteltua.

Oppilaat tarvitsevat tuekseen kohtaamiskykyisiä, turvallisia aikuisia jotka saavat jokaisen mahdollisesti piilevät kyvyt esille.

Oppilashuollon merkitystä ei voi myöskään liikaa korostaa, terveydenhoitajien ja kuraattorien työtaakka on ollut jo pitkään suuri.

Usein kysytään, onko lapsi koulukuntoinen. Samalla voisi kysyä onko koulu lapsikuntoinen, kykeneekö koulu vastaamaan jokaisen oppilaan tarpeisiin.

Inkluusio on taitolaji, tavoiteltavissa oleva kaunis ihanne pyrittäessä ottamaan kaikki mukaan saamaan onnistumisen kokemuksia ja osallisuuden tunteita yhdessä. Jotta tämä ei jäisi vain sanahelinäksi täytyy tukitoimien olla riittävät.

Mikkelin vetovoimatekijöinä näen myös eheät koulutuspolut, miksi emme tekisi niistä vieläkin houkuttelevampia. Pidetään kaikki mukana.

Reijo Hämäläinen

kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Anttola, Mikkeli