Lukijalta: Urpolan koululle on saatava yhtenäiset väistötilat

Urpolan koulun neuvottelukunta on vakavasti huolissaan koulun sisäilmaongelmista ja niiden korjaamiseen liittyvistä päätöksistä.

Oppilaat, huoltajat ja koulun henkilökunta ovat peloissaan sisäilmaongelmien vaikutuksesta terveyteensä. Osa oppilaista oireilee niin pahasti, että heidän on pakko olla kotiopetuksessa väistötilojen puuttuessa.

Koulun henkilökuntaa on joutunut sairauslomille ja osa on hakeutunut muualle töihin sisäilmaongelmien takia. Oppilaiden keskuudessa on herännyt myös pelkoa kotiopetukseen joutumisesta ja sen myötä päivittäisen yhteyden menettämisestä koulukavereihin ja muuhun koulun yhteisöön.

Kukaan koulussa oleskeleva ei voi olla varma siitä, että säästyy sisäilmasta johtuvilta terveysongelmilta. Jatkuva altistuminen huonolle sisäilmalle voi puhkaista oireilun, joka johtaa herkistymiseen ja aiheuttaa terveysongelmia myös muualla kuin koulun tiloissa.

Neuvottelukunta vaatii, että kaikki Urpolan koulun oppilaat ja henkilökunta pitää siirtää mahdollisimman nopeasti väistötiloihin, esimerkiksi koulun kentälle rakennettaviin parakkeihin, kunnes heille on saatu järjestettyä varmasti terveelliset työskentelyolosuhteet. Ainoastaan näin voidaan hälventää niin koulun kuin kotiväen pelkoja terveysongelmista ja saavuttaa aito työrauha koulun varsinaiselle toiminnalle.

Yhteiset väistötilat takaisivat koulun oppilaiden ja henkilökunnan tasa-arvoisen kohtelun poikkeuksellisissa työskentelyolosuhteissa ja vahvistaisivat kouluyhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Jos koulun nykyisten tilojen sisäilmaongelmia ei voida kaikilta osin korjata, koulu tulee purkaa ja rakentaa uusi. Neuvottelukunta edellyttää pitkäaikaista ratkaisua, ei jatkuvaa remonttia koulutiloissa.
 
Jarno Pystynen
puheenjohtaja
Urpolan koulun neuvottelukunta
 
Pertti Hotti
vs. rehtori
Urpolan koulu