Mielipide: Mikkelin ei kannata leikata koulutuksesta, vaan ennemmin sijoittaa tulevaisuuteen

Olemme huolissamme Mikkelin kaupungin suunnittelemista opetustoimeen kohdistuvista leikkauksista.

Leikkaukset ovat lyhytnäköisiä ja niiden tuottamat rahalliset säästöt ovat vähäiset.

Leikkaukset kohdistetaan nuoriin ja lapsiin, mikä vaikuttaa suoraan heidän koulupolkuunsa ja tulevaisuuteensa.

Leikkaamalla nuorilta ja koulutuksesta saamme aikaan mielikuvan, ettemme arvosta heitä.

Opetuksen taso tulee vääjäämättä kärsimään, koska ryhmät suurenevat ja osa kursseista jää kokonaan pois, mikä vähentää valinnaisuutta.

Leikkaukset heikentävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja koulussa viihtymistä, mistä syntyy ongelmia kuten syrjäytymistä ja epätasa-arvoa. Näistä johtuvat ongelmat tulevat maksamaan tulevaisuudessa huomattavasti enemmän kuin nyt saadut mahdolliset säästöt.

Etelä-Savo on jo nyt muuttotappiomaakunta. Minkä avulla rakennamme maakuntamme tulevaisuutta ja lisäämme sen vetovoimaa, jos leikkaamme nuorilta ja koulutuksesta?

Leikkaamalla nuorilta ja koulutuksesta saamme aikaan vain sen mielikuvan, että emme arvosta heitä. Arvostuksen puutteella ajamme aktiiviset nuoret opiskelemaan ja tekemään työtä muualle, ja Mikkelin seutu menettää arvokasta pääomaa.

Mahdolliset paluumuuttajat ja lapsiperheet valitsevat mieluummin koulutusmyönteisemmän asuinpaikan, ja jälleen Mikkeli häviää.

Etelä-Savossa on todella paljon hyvää, ja meidän tulisi puhaltaa yhteen hiileen ja hakea säästöt jostain muualta kuin tulevaisuuden rakentamisesta.

Kuten lehtikeskusteluistakin olemme saaneet huomata, on meillä paljon aktiivisia, järkevästi ajattelevia ja rohkeita nuoria. He haluavat vaikuttaa sekä omaan että alueemme tulevaisuuteen.

Heidän tulisi saada kokemus siitä, että aktiivisella vaikuttamisella ja työn tekemisellä hyvän asian puolesta on merkitystä, ja sillä voi saada muutoksen aikaan.

Nyt olisi oikea aika panostaa tulevaisuuteen ja hakea säästöt jostain muualta kuin koulutoimesta.

Kyseessä on kuntataloudessa niin pieni summa, että se löytyy varmasti muualta, jos on tahtoa.

Huolestuneiden 54 Ristiinan yhtenäiskoulun ja Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen opettajien sekä henkilökunnan puolesta;

Jussi Haapalainen

liikunnan - ja terveystiedon opettaja

Asta Veijalainen

englannin kielen opettaja