Lukijalta: Nuoret miehet on saatava luottamaan tulevaisuuteen

Juuri julkaistu Martti Hetemäen selvitys paljastaa, että nuorten miesten työllisyysaste ja koulutustason lasku vaikuttaa merkittävästi syntyvyyden laskuun.

Nuorten naisten koulutustaso on nousut ja miesten laskenut. Parhaassa työiässä olevien miesten työllistämisessä Suomi on neljänneksi huonoin OECD-maiden joukossa. Perheiden perustamiseen miesten osalta vaikuuttaa työttömyys.

Alhainen syntyvyys on todellinen ongelma koko yhteiskunnalle. Se vaikuttaa eläkemaksuihin ja eläkeiän nostoon. Se lisää kestävyysvajetta ja säästöpaineita, siksi tarvitaan työperäistä maahanmuttoa, jos palvelut aiotaan säilyttää nykytasolla.

Mikkelissäkin on pulaa lähihoitajista sekä lääkäreistä, sillä kotoperäisiä työntekijöitä ei ole saatavilla tai työ ei kiinnosta.

Alhaisen syntyvyyden syihin tulisi puuttua nopeasti, sillä Etelä-Savon ikärakenne on vanhusvoittoinen ja syntyvyys alentunut täälläkin. Koulutukseen tulee panostaa sekä lähiopetusta on lisättävä. Koulutus tulee saada poikia kiinnostavammaksi.

Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat koskettaneet mm. Pohjois- ja Itä-Suomea. Samoilla alueella peruskouluikäisten oppimistulokset ovat pojilla heikompia.

Välityömarkkinat kaipaavat uudistusta ja palkkatukeen tulee panostaa lisää euroja. Vaikeimmin työllistettävien kohdalla tulee palkkatuki olla yksi keino työllistää. Sosiaaliturva on uudistettava työntekoa kannustavaksi.

Perhe-etuuksissa on tarkistamisen varaa. Esitän vauvarahaa, jota kai jokunen kunta Etelä-Savossakin on kokeillut, sekä indeksileikkurien purkua.

Lisäksi lapsilisiä tulee korottaa sekä lapsivähennysoikeus verotuksessa tulee palauttaa.

Lapsiperheiden kotipalvelua tulee lisätä, tämä on sitä ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla kuntien euroja säästetään myöhemmin.

Kaikki nuoret miehet tulee saada mukaan yhteiskuntaan, niin alkaa lapsiakin syntyä.

Liisa Ahonen
kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen hallituksen jäsen (kd.)
Mikkeli