Lukijalta: Eteläsavolaiset pienyritykset arvostavat työntekijöitään — irtisanomisperusteista levitellään väärää tietoa

Etelä-Savon yritykset kärsivät työvoimapulasta ja kilpailevat hyvistä työntekijöistä. Yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa tulla tunnetuksi työnantajana, joka ei arvosta työntekijöitään.

Pienyrityksissä jokainen työntekijä on avainhenkilö ja hänen työpanoksensa tärkeä. Irtisanominen on yrittäjälle aina kova paikka eikä sitä tehdä kevyin perustein.

 Etelä-Savosta häviää noin tuhat työpaikkaa vuodessa. Eniten uusia työpaikkoja syntyy pieniin yrityksiin. Helpotuksia työllistämiseen tarvitaan. Hyvästä taloustilanteesta huolimatta pk-yrittäjät ennustavat, ettei työllisyys kasva yhtä nopeasti kuin viime vuonna.

Suomen Yrittäjien vuonna 2017 teettämän tutkimuksen mukaan 37 prosenttia pk-yrityksistä olisi valmis palkkaamaan uusia työntekijöitä, jos henkilöperusteista irtisanomista helpotettaisiin.

Karkean arvion mukaan tämä voisi tarkoittaa Etelä-Savossa noin 400 uutta työllistymistä. Moni yrittäjä kokee palkkaamisen riskin liian korkeaksi.

   Jokainen rekrytointi on pienyritykselle suuri riski. Moni yrittäjä pelkää epäonnistuvansa ja tekee itse pitkiä työpäiviä. Onnistuneesta rekrytoinnista huolimatta voi työssä ja työntekijän toiminnassa tapahtua koeajan jälkeen muutoksia. Pitkä koeaika ei ole ratkaisu työllistämisen helpottamiseksi.

Hallitus aikoo helpottaa työllistämistä pienissä yrityksissä. Yksilöperusteisen irtisanomisen kriteerejä halutaan lieventää alle kymmenen työntekijää työllistävissä yrityksissä.

Yritys voisi irtisanoa työntekijän, jos hän rikkoo tai laiminlyö työvelvoitteen tai käyttäytyy epäasiallisesti. Ensin työntekijälle on annettava varoitus ja mahdollisuus korjata asia. 

Valtaosa työntekijöistä tekee työnsä hyvin ja käyttäytyy asiallisesti. Suunniteltu muutos ei vaikuta heihin mitenkään. Kun työntekijät ovat heille sopivissa töissä, yritysten tuottavuus paranee. Ajan kuluessa yrityksellä on mahdollisuus palkata lisää työntekijöitä, jolloin myös työllisyys paranee.

Uudistuksen vastustajat levittävät virheellisiä väitteitä. On väitetty, että työntekijän voisi irtisanoa ilman, että syy kerrotaan. Tai työsuhteen voi lopettaa esimerkiksi iän, sukupuolen, uskonnon, ay-jäsenyyden, ylipainon, seksuaalisen suuntautumisen tai ylitöistä kieltäytymisen takia.

Väittämät eivät ole totta. Nykylain mukaiset syrjivät ja kielletyt irtisanomisperusteet säilyvät. Kansainvälisten sopimusten ja Suomen perustuslain takia pärstäkerroinperusteet eivät ole mahdollisia.

On vastuutonta lietsoa turhaa pelkoa. 

Mirja Haavikko
toimitusjohtaja
Nina Rasola
puheenjohtaja
Etelä-Savon Yrittäjät

Uusimmat uutiset