Mielipide: Erityisryhmien osallisuus digitaalisuudesta on tärkeää

Erityisryhmien osallisuus digitaalisesta ympäristöstä ja ohjauksesta tarvitsee vielä paljon kehittämistä. Tämä tuli näkyväksi kesäkuussa järjestetyissä Mikkelin Savoset-monipalvelukeskuksen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Peliklaani-hankkeen työpajoissa.

Koronapandemia oli kevään aikana estänyt työtoiminnan työkeskuksessa ja kesäkuun alussa toimintaa päästiin käynnistämään. Peliklaani-hankkeen tehtävänä on ollut myös osallistaa erityisryhmiä digitaalisuuden, pelillisyyden ja yhdessä tekemisen äärelle. Aika oli sopiva testata verkkotyöpajan toimivuutta rajoitetuissa tapaamisolosuhteissa.

Yhdessä Savosetin ohjaajien kanssa toteutimme viiden kerran verkkotyöpajan, jossa harjoiteltiin valokuvausta ja videohaastatteluja sekä tuotettiin piirtämällä materiaalia tulevaa minipeliä varten. Materiaalista koostetaan video, joka sisältää tarinoita ja tekemistä Savosetin arjesta. Tekemisen ohella työpajoissa toteutettiin aina pieni siivu mediakasvatusta, joka on yhtä tärkeää kuin itse digitaalinen tekeminen.

Viimeisellä työpajakerralla arvioimme ja juttelimme ryhmän kanssa työpajojen ja verkko-ohjauksen toteutuksesta. Tärkeimmäksi onnistumisen tekijäksi nousi osallisuuden kokemus mukaan pääsemisestä ryhmään ja videolle. Oman nimen, kuvan ja tekemisen näkyväksi tuleminen vahvisti osallisuuden tunnetta. Tärkeitä asioita meille kaikille.

Kehitysvammaisten arjessa pelit, pelaaminen, videot, ja sosiaalinen media ovat tärkeässä roolissa.

Syksyn suunnittelua varten keräsimme tietoa osallistujien digitaalisesta käyttäytymisestä ja tekemisen toiveista. Kehitysvammaisten arjessa pelit, pelaaminen, videot, ja sosiaalinen media ovat tärkeässä roolissa. Keskustelimme myös verkko-ohjauksesta ja sen sopivuudesta ohjauksen välineeksi. Verkko-ohjaus ja kasvokkain tapahtuva ohjaus ovat yhtä hyviä kehitysvammaisten mielestä. Verkko-ohjaus loi turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta korona-aikana. Ilman koronaa verkko-ohjausta ei todennäköisesti olisi edes testattu. Osallisuus nousi tässäkin keskustelussa ensimmäiselle sijalle: Saatiin olla hengessä mukana!

Kirsi Purhonen

projektipäällikkö, luovien alojen Peliklaani-hanke

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Mikkeli