Lukijalta: Rantarakentamisen lisääminen toisi lisäpotkua Mikkelille

Mikkelin talous on kriisissä, investointitarpeet ovat mittavat, velkamäärä lähentelee kriisikunnan tasoa ja väki vähenee 250—300:lla vuodessa.

Muuttoliikkeestä johtuva verotulojen menetys on miljoona euroa vuodessa.
Väestön väheneminen ja muuttoliike on saatava pysähtymään.

Yksi elinvoimaa vahvistava mahdollisuus olisi tehokkaampi rantojen hyödyntäminen, joka mahdollistaa mökkimatkailun ja työpaikkojen lisääntymisen.

Etelä-Savossa on noin 50 000 lomamökkiä joiden työllistävä vaikutus noin 310 työpaikkaa. Mikkelin osuus on noin 60—70 henkilötyövuotta.

Matkailutulo Etelä-Savossa on 157 miljoonaa. Mikkelille mökkimatkailu tuo rahaa 30— 35 miljoonaa vuodessa. Kaupungin kiinteistöverotuotto lomamökeistä on arvioni mukaan 4—5 miljoonaa.

10–15 kilometrin etäisyydellä Mikkelin torilta on kymmeniä järviä joita voisimme hyödyntää mahdollistamalla tiiviimmän rantarakentamisen ja sallimalla myös vakituisen asumisen.

Tämä onnistuisi merkitsemällä alueet yleiskaavaan kyläalueiksi, joille rakennuslaki mahdollistaa tehokkaamman rakentamisen.

Sama koskee liitoskuntien alueiden rantayleiskaavoja. Ne ovat vanhentuneita ja jarru matkailun kehitykselle.

Mikkelissä on matkailuyrityksiä sekä mökkiyrittäjiä ja mökkitalkkariyrityksiä, joiden elinmahdollisuuksia voitaisiin helpottaa kaavoituksella ja rakennusjärjestyksellä. Yleiskaavoitus tehdään kymmeniksi vuosiksi. Sen tulee olla elinvoimaa vahvistava ja mahdollistava.

Voisimme hyvin kaavoittaa tuhansia tontteja lisää. Vapaata rantaa jäisi silti tuhansia kilometrejä. Mikkelissä on noin 1 000 järveä ja rantaviivaa 10 000 kilometriä. Vapaa-ajan asuntoja on noin 10 000 eli keskimäärin yksi mökki kilometrillä. Vapaata rakentamatonta rantaviivaa on yli 9 500 kilomteriä.

Kaupunki voisi ottaa tavoitteeksi, että prosentti kesämökeistä saadaan muutettua vakituiseen asumiskäyttöön. Näin mahdollistetaan muun muassa etätyö ja laatuelämä Saimaan alueella.

Olen allekirjoittanut kaksi matkailuelinkeinoa edistävä valtuustoaloitetta. Toinen koskee rantayleiskaavoituksen päivittämistä ja toinen selvitystyötä, jossa vapaa-ajan asukkaiden kiinnostusta muuttaa vapaa-ajan asunto vakituiseksi kartoitettaisiin.

Mikkelin matkailu tekee arvokasta työtä mökkimatkailun edistämiseksi ja markkinoi Mikkeliä ja Saimaan matkailua kotimaassa ja ympäri maailmaa.

Matkailua, mökkeilyä ja työllisyyttä edistävä aloite on saanut voimakasta kritiikkiä muun muassa Länsi-Savon päätoimittajalta ja kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Veli Liikaselta.

Jaakko Väänänen
maaseutuyrittäjä, kaupunginvaltuutettu (kesk.)
Mikkeli