Lukijalta: Opettajamitoituksen kirjaaminen lakiin olisi tasa-arvoteko

Eduskuntavaalit ovat ovella ja puolueet tarjoavat äänestäjille omia vaihtoehtojaan. Tärkeitä asioita on nostettu esiin, mutta yhdestä vahvasti tulevaisuuteen liittyvästä asiasta on toistaiseksi puhuttu harmittavan vähän, nimittäin opettajamitoituksesta eli siitä, kuinka monta oppijaa voi yhdellä opettajalla yhdessä ryhmässä olla.

Vanhusten hoitajamitoituksen riittämättömyyteen on havahduttu törkeiden laiminlyöntien paljastuttua. On vihdoin ymmärretty se, että vanhukset tarvitsevat yksilöllistä hoivaa. Sama logiikka pätee elämänkaarensa alkupäässä olevien lasten ja nuorten kohdalla; toiset lapset tarvitsevat opetustilanteessa enemmän opettajan läsnäoloa ja huomiota kuin toiset, mutta jokainen oppija tarvitsee mahdollisuuden hyvään vuorovaikutukseen opettajansa kanssa.

Perusopetuksessa koulutusleikkaukset ovat kasvattaneet ryhmäkokoja.

Viime vaalikausina tehdyt koulutusleikkaukset ovat aiheuttaneet sen, että koulutuksen saavutettavuus ja laatu ovat heikentyneet kaikilla koulutusasteilla. Tämä näkyy lähiopetuksen vähenemisenä etenkin toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Perusopetuksessa koulutusleikkaukset ovat kasvattaneet ryhmäkokoja, ja se on heikentänyt oppilaiden mahdollisuuksia saada laadukasta opetusta turvallisessa oppimisympäristössä.

Ylisuurissa ryhmissä työrauha ja vuorovaikutuksen laatu heikkenevät, kiusaaminen lisääntyy ja oppiminen vaarantuu.

Ylisuurissa ryhmissä työrauha ja vuorovaikutuksen laatu heikkenevät, kiusaaminen lisääntyy ja oppiminen vaarantuu. Riittävä opettajamitoitus on keskeinen laatutekijä kaikilla kouluasteilla. Esimerkiksi perusopetuksen yleisopetuksen luokilla 1—2 yhdellä opettajalla voi olla enintään 18 oppilasta, luokilla 3—9 oppilaita olisi enintään 20.

Opettajamitoituksen kirjaaminen seuraavalla hallituskaudella lakiin on yhdenvertaisuuskysymys ja tasa-arvoteko. Oman päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen laatuun pitää voida luottaa asuinpaikasta riippumatta. Tämä edellyttää yksiselitteistä ja täsmällistä lainsäädäntöä sekä riittävää rahoitusta uudistuksen toteuttamiseksi.

OAJ on rakentanut eduskuntavaaleihin osallistuville puolueille mallin, jolla turvataan oppimisen kannalta riittävä määrä ammattitaitoisia opettajia niin varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, perusopetukseen kuin toisellekin asteelle. Malli ottaa huomioon myös erityistä tukea tarvitsevat oppijat. Malli on puolueiden ja ehdokkaiden vapaasti hyödynnettävissä.

Pauliina Viitamies
erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ