Lukijalta: Matala työllisyys pitää yllä köyhyyttä ja huono-osaisuutta Etelä-Savossa

Etelä-Savon työttömyysaste on 10,9 prosenttia ja työllisyysaste vain 66,9 prosenttia.

Miksi työpaikat ja työntekijät eivät kohtaa? Mistä rakentuvat työllistämisen ja työllistymisen esteet? Nämä ovat tulevien vaalien ydinkysymyksiä.

Suomessa on Pohjoismaiden alhaisin työllisyysaste, 72,2 prosenttia. Sen olisi oltava lähempänä 80 prosenttia, mikäli hyvinvointiyhteiskunnan palvelut halutaan säilyttää.

Suomen työmarkkinoiden rakenteet pitävät osaltaan työttömyyttä korkeana, eikä tilanne korjaudu edes korkeasuhdanteen aikana.

Matala työllisyysaste on suurin köyhyyden syy ja hyvinvoinnin uhka. Kestävän kasvun avulla työllisyysasteemme nousee.

Tarvitaan konkreettisia keinoja: työpaikka syntyy ainoastaan, jos sekä työn tarjoaminen että vastaanottaminen ovat kannattavia. Lainsäädäntöä on kehitettävä näistä tavoitteista lähtien.

Suomen Yrittäjien vaaliteema on Kasva Suomi: kasvun esteitä on purettava ja hyvinvoinnin tekijöitä turvattava.

Työmarkkinoita tulee uudistaa niin, että työllistäminen tulee helpommaksi. Paikallisen sopimisen lisääminen on välttämätöntä. Sitä ei pidä ymmärtää väärin; lähtökohta ei ole työntekijän ehtojen heikentäminen.

Työehtosopimus on edelleen ehtojen ”perälauta”, mutta asioista voitaisiin työpaikkatasolla sopia yhdessä myös toisin.

Paikallinen sopiminen on tällä hetkellä mahdollista ainoastaan työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä.

Suomen noin 90 000 työnantajayrityksestä 20 000 on järjestäytyneitä ja 70 000 järjestäytymättömiä. Valtaosa suomalaisista yrityksistä on siten paikallisen sopimisen mahdollisuuksien ulottumattomissa.

Esimerkiksi sunnuntai- ja ylityökorvauksesta sopiminen on tehtävä mahdolliseksi työpaikkatasolla. Lisäksi tarvitaan muutoksia, jotka lisäävät palkkaushalukkuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi työntekijän takaisinottovelvollisuudesta luopuminen ja työntekijän ensimmäisen sairauspäivän säätäminen palkattomaksi.

Näin puretaan työllistämisen esteitä ja lisätään yritysten kykyä sekä halua palkata lisää työvoimaa.

Talouden kasvu on yrittäjien käsissä. Haluamme saada eteläsavolaisille työtä ja turvata yritysten kilpailukyky. Vain näin Etelä-Savo ja Suomi kasvaa.

Mirja Haavikko
toimitusjohtaja
Etelä-Savon Yrittäjät