Mielipide: Ristiinan yleiskaava on edelleen tekemistä vaille valmis

Ristiinan kirkonkylän yleiskaavoitustyö täyttää pian kymmenen vuotta.

Ristiinan tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavoitustyön 5.10.2010. Ristiinan liityttyä vuoden 2013 alusta Mikkeliin kaavoituksen loppuun saattaminen siirtyi Mikkelin tehtäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen 15.12.2014.

Kaupunki käsitteli luonnoksesta jätetyt lausunnot ja mielipiteet ja teki niiden perusteella joitakin muutoksia kaavaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 18.1.2016.

Ehdotuksesta annettiin 11 lausuntoa ja 29 muistutusta, joista kaupunki laati koosteen.

Ristiinan kirkonkylän osayleiskaava on lausuntojen ja muistutusten käsittelyä ja päätöksen tekemistä vaille valmis.

Kaavan tuomista päätösvaiheeseen on lykätty jatkuvasti. Kaavaehdotuksen johdosta annettujen lausuntojen ja muistutusten jättöaika päättyi 7.3.2016.

Mikkelin kaavoitusosastolta on tiedusteltu toistuvasti, milloin kaava tulee luottamushenkilöiden käsiteltäväksi.

Syksyllä 2016 vastaus oli "ensi tilassa", syksyllä 2017 "pyritään saamaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä", alkuvuodesta 2018 "kevääseen mennessä", syksyllä 2018 "ei ehditä tänä vuonna", keväällä 2019 "tämän vuoden syksyllä", syyskuussa 2019 "pyritään saamaan päätettäväksi vuoden vaihteeseen mennessä" ja huhtikuussa 2020 "tarkoitus viedä hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2020."

Osassa Ristiinan kirkonkylän osayleiskaavaa rakennusluvat voidaan myöntää suoraan, yleiskaavan perusteella ilman asemakaavavaihetta.

Tällaisella alueella on 30 omarantaista pientalotonttia, joista kolmasosa on Saimaan rannalla.

Se, että kaavaa ei ole tuotu hyväksyttäväksi, estää edelleen tonttien hyödyntämisen.

Erkki Rantalainen

Ristiina