Mielipide: Mikkeli tarvitsee yhden hyvän lukion

Vielä 1990-luvun alussa, ennen kuntaliitoksia, Mikkelissä oli peräti neljä nuorisoasteen lukiota. Noin kymmenen vuotta sitten viimeisetkin kaksi niistä yhdistettiin nykyiseksi Mikkelin lukioksi.

Yhdistäminen tehtiin, vaikka tiedettiin, ettei syntyneellä suurlukiolla ollut käytössään riittävästi liikuntatiloja eikä tilaa, johon kaikki opiskelijat mahtuisivat kerralla.

Yhdistymistä perusteltiin silloin seuraavasti: ”Kun säästetään seinistä, voidaan opetuksen resurssit turvata.”

Tiloista ei enää voi tinkiä, jollei siirrytä teltoissa tapahtuvaan opetukseen.

Kuinka sitten on käynytkään?

Mikkelin lukion seinistä on yhdistymisen jälkeen löydetty vielä lisää säästettävää, kun se on joutunut luopumaan Otto Mannisenkadun kiinteistön kahdesta liikuntasalista.

Runeberginaukion urheilutalonkin purkamista suunnitellaan. Purkamisen jälkeen lukion välittömässä läheisyydessä ei ole enää yhtään liikuntatilaa.

Tiloista ei näin ollen enää voi tinkiä, jollei sitten siirrytä teltoissa tapahtuvaan opetukseen.

Ja kun Mikkelin kaupungin taloutta ei edellä mainituilla toimenpiteillä ole saatu parannettua, on Mikkelin lukion opetusresursseja alettu nakertaa (LS 9.11.).

On huolestuttavaa, että siitä näyttää tulleen maan tapa. Onhan jo viime lukuvuonna opetuksen resursseja vähennetty, samoin tänä lukuvuonna, ja lisävähennyksiä suunnitellaan seuraavallekin lukuvuodelle.

Alueensa keskuskaupunkina Mikkeli tarvitsee yhden lukion, jossa kyetään toimimaan nykyaikaisten periaatteiden ja opetussuunnitelmien mukaan.

Kaupunki tarvitsee lukion, jossa opiskelijat voivat valita kursseja laajalta opintotarjottimelta tulevaisuuden jatko-opintosuunnitelmiensa mukaisesti ja jossa he voivat tarvittaessa myös säätää opiskeluaikaansa kun heidän elämäntilanteensa sitä vaatii.

Tiedän, että Mikkelin lukion henkilöstöllä on kykyä ja halua tehdä työtä opiskelijoittensa tukemiseksi, kun nuoret pyrkivät kohti suunnittelemaansa tulevaisuutta.

Toivon, että te päättäjät annatte henkilöstölle tähän työhön oman tukenne lopettamalla Mikkelin lukion toimintaedellytysten heikentämisen.

Pirjo Hänninen

Mikkelin lukion apulaisrehtori kesään 2014 saakka

Mikkeli