Lukijalta: Mikkeli vahvistaa asukkaidensa osallisuutta määrätietoisesti

Mikkelissä on toiminut aluejohtokuntia vuodesta 2001 lähtien. Niitä perustettiin kuntaliitosten yhteydessä Anttolaan, Haukivuorelle, Ristiinaan ja Suomenniemelle.

Vuosi sitten yhtenäistettiin aluejohtokuntien kokoonpanot, tehtävät ja toimintatavat organisaatiouudistuksen yhteydessä. Samalla perustettiin uusi Mikkelin pitäjän aluejohtokunta aiempien lisäksi.

Nämä viisi aluejohtokuntaa toimivat alueellisina toimieliminä, jotka edistävät kaupungin osa-alueiden asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia.

Aluejohtokunnat ovat toimineet nykymuodossaan vuoden. Johtokuntien toimintaedellytysten parantamista ollaan valmistelemassa saadun palautteen pohjalta. Tämä liittyy myös osaltaan hyväksytyn kaupunkistrategian toteuttamiseen, missä korostetaan kaupunkilaisten osallisuuden vahvistamista.

Kaupungin toimieliminä toimivien aluejohtokuntien keskeisenä tehtävänä on tukea alueilla toimivia seuroja, kylätoimikuntia ja muita järjestöjä. Kantakaupungin alueella kaupunginosaseurojen ja muiden järjestöjen toiminnan edellytyksiä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen kehitetään.

Aluejohtokuntien tehtävänä on vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon sekä alueensa kehittämiseen. Ne osallistuvat kaupunkistrategian, talousarvion ja -suunnitelman valmisteluun sekä antavat lausunnon asioissa, joissa ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus kunnan asukkaiden ja palvelun käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin.

Aluejohtokunnat päättävät kaupunginvaltuuston myöntämien toimintamäärärahojen käytöstä.

Aluejohtokuntien, kaupunginosaseurojen, kylätoimikuntien ja muiden vastaavien toimijoiden suunnittelemiin kehittämishankkeisiin varattujen määrärahojen jaosta päättää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Mikkelissä on meneillään hyvä, eteenpäin suuntautunut työ mikkeliläisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Toivomme sen edelleen jatkuvan ja voimistuvan.

Markku Aholainen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja (sd.)

Timo Halonen
kaupunginjohtaja
Mikkeli