Lukijalta: Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon pelastuslaitos eivät vähättele palomiesten kuormitusta

Palomiesten luottamusmies Asko Heimonen otti (L-S 14.3.) kantaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen työaikamuutokseen ja toi esille, että Etelä-Savon pelastuslaitos työnantajana vähättelee palomiesten ongelmia.

Etelä-Savon pelastuslaitos on osa Mikkelin kaupungin organisaatiota vastaten koko maakunnan pelastustoimen tehtävistä. Se on mukana Essoten ja Sosterin vastuulla olevan ensihoidon palvelutuotannossa.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen 24/7 -paloasemien työntekijöiden työvuorot olivat aiemmin 24 tunnin mittaisia ja viikkotyöaika oli 42 tuntia.

Palomiesten työvuorot muutettiin vuonna 2016 12 tunnin mittaisiksi ja viikkotyöaika laski 40 tuntiin.

Nykyään tulkitaan, että 24 tunnin työvuorossa 12 tuntia on oltava lepoa. 24 tunnin työvuoroa voi verrata varallaoloon tai päivystämiseen, jolloin työ perustuu hälytysmuotoisiin tehtäviin ja muuta työtä voi olla rajoitetusti.

Käytössä oleva työaikajärjestelmä on virka- ja työehtosopimuksen mukainen ja täyttää lepoaikaa koskevat vaatimukset. Myös ensihoitajilla ja päivystävillä palomestareilla on 12 tunnin vuorot.

Työaikamuutoksessa työnantajan tavoite oli varautua maakuntauudistukseen ja siihen, että pelastuslaitoksen palvelutuotanto on nykyistä monipuolisempaa.

Perusteluna muutokselle olivat mm. resurssien tehokkaampi käyttö ja työvuorosuunnittelun joustavuuden lisääminen. Lisäksi lyhyemmät työvuorot vähentävät työturvallisuusriskiä.

Vaikka maakuntauudistus ei toteutunut, muutostarpeet eivät ole hävinneet.

Etelä-Savossa pelastustoimen henkilöstökulut ovat vähentyneet viime vuosina huomattavasti ja henkilöstöä on ollut saatavissa sijaisuuksiin ja vakituisiin tehtäviin kohtuullisesti.

Sairauslomien määrä on kääntynyt laskuun vuonna 2018. Etelä-Savon maakunnassa haasteet ovat erilaiset kuin esimerkiksi Helsingissä ja ratkaisumallit voivat siten vaihdella.

Työnantaja kantaa huolta palomiesten voinnista ja jaksamisesta sekä pyrkii löytämään mahdollisimman toimivia ratkaisuja työn suunnitteluun, kuormittavuuden vähentämiseen ja työvuorojen rytmitykseen.

Henkilöstö on ollut mukana työrytmityksen ja järjestelyiden suunnittelussa ja havaittuja kuormitus- ja palautumisongelmia pyritään poistamaan yhteistyössä.

Jatkamme keskustelua henkilöstömme kanssa muun muassa henkilöstöpalavereissa.

Tavoitteenamme on kokonaistaloudellisesti paras mahdollinen lopputulos yhteiskunnan, pelastuslaitoksen, kaupungin, maakunnan ja yksittäisen palomiehen osalta.

Maria Närhinen
henkilöstöjohtaja
Mikkelin kaupunki

Seppo Lokka
pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslaitos

Kommentoidut