Mielipide: Yritysyhteistyö on Xamkille tärkeää

Hannu Salmi nosti kirjoituksessaan (L-S 8.9.) esille aluekehityksen kannalta mitä tärkeimmän asian eli yritysten ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön.

Seuraavassa haluamme kertoa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin yhdessä alueen yritysten kanssa tekemästä tutkimus- ja kehittämistyöstä erityisesti ympäristöalalla.

Ympäristöalan soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä olemme tehneet alueen yritysten ja kuntatoimijoiden kanssa yli 20 vuotta.

Ympäristökysymyksiin erikoistunut tutkimusryhmä onkin paikkakunnalla kasvanut lähes 30 henkilön laajuiseksi.

Asiantuntijamme ratkaisevat esimerkiksi ympäristöturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvien riskien hallinnan haasteita ja kehittävät puhtaita teknologisia ratkaisuja bio-, kierto- ja vesitalouteen.

Olemme myös kehittämässä uusia järjestelmiä Saimaan vesistöön laskevien hulevesien käsittelyyn yhdessä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Mikkelin kaupungin kanssa. Tässä on yrityksillekin eturivin paikka uusien tuotteiden ja palvelujen testaamiseen ja kaupallistamiseen.

Mikkelin alueelle tärkeiden biohiilisovellusten alalla TKI-toimintamme on jatkuvassa kasvussa.

Xamkin ympäristöturvallisuuden tutkimusryhmän uusin avaus on Mikkelin kaupunkiympäristön kiertotalouden kehittäminen yhdessä Miksei Oy:n kanssa.

Kilpailtua kansainvälistä Horizon 2020-rahoitusta saaneessa City Loops-hankkeessa on mukana muun muassa Metsäsairila Oy yhdessä lukuisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Puu- ja materiaalitekniikan tutkimusyksikkö Mikpolis puolestaan tekee konkreettista tuotekehitysyhteistyötä vuosittain noin sadan yrityksen kanssa. Yhteensä teemme Mikkelissä innovaatioyhteistyötä noin 200 yrityksen kanssa kansallisella ja alueellisella tasolla.

Mikpolis tekee konkreettista tuotekehitysyhteistyötä vuosittain noin sadan yrityksen kanssa.

Kumppanuudet ja yhteistyö alueen yritysten kanssa on meille tärkein kriteeri TKI-toiminnassamme.

Asiantuntijamme kartoittavat jatkuvasti yritysten tarpeita ja ovat aktiivisesti yhteydessä yrityksiin projektien ideoinnista toteutukseen ja tuloksista hyödyntämiseen.

Kehitämme parhaillaan uusia tapoja toimia, jotta saamme entistä systemaattisemmin ennakointitietoa alueen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistarpeista.

Kalevi Niemi

kehitysjohtaja, vararehtori

Lasse Pulkkinen

tutkimusjohtaja, Metsä, ympäristö ja energia

Hanne Soininen

tutkimuspäällikkö, Metsä, ympäristö ja energia

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu