Lukijalta: Metsävarojemme käyttöä voidaan lisätä

Olen seurannut metsiemme tilannetta 70 vuotta.

1940- ja 50-lukujen harsuuntuneet ja karjalaitumina olleet metsät ovat muuttuneet tuottoisiksi talousmetsiksi, käyttökelpoisiksi kokonaisuuksiksi.

Suomen metsävarat ovat noin prosentti maapallon metsävaroista, joten emme ole kovin määräävässä asemassa puustojen hiilinieluja ajatellen.

Metsiemme kasvu ja pääoma on moninkertaistunut viimeisimmän sadan vuoden aikana. Metsävarojemme käyttöä voidaan siis turvallisesti lisätä nykyisestä.

Avohakkuut ovat pahan näköisiä perehtymättömän mielestä. Avohakkuualue käy silmään paremmin kuin viereiset hakkaamattomat puustot.

Avohakattu alue ei ole pysyväistila. Tutkijat ovat todenneet, että viisimetrinen hoidettu, täystiheä taimikko toimii tehokkaasti hiilen sidonnassa.

Talousmetsiämme voidaan turvallisesti avohakata 1—1,5 prosentin vuosivauhdilla, kunhan pidetään huoli metsittämisestä. Avohakkuista saadaan tulosta teollisuudelle ja sitä kautta koko yhteiskunnalle.

Lisäksi maapallolla on miljoonia hehtaareita ihmisten vuosituhansien aikana paljaaksi nylkemiä tai eroosion ja laiduntamisen köyhdyttämiä maa-alueita. Siitä vain metsittämään.

Toivottavasti ei Suomelta mene väärää tietoa EU:hun metsiemme tilasta ja hakkuusuunnitelmista.

Ihmettelen, miksi eivät Tapio, Luonnonvarakeskus ja Metsäkeskus ota selkeästi todellisiin lukuihin perustuvaa kantaa metsiemme tulevaisuudesta ja käytöstä. Ilmassa leijuu paljon väärää tietoa.

Heikki Hyvönen
Mäntyharju