Mielipide: Xamk tuottaa maisteritason ylempiä korkeakoulututkintoja

Mediassa on keskusteltu siitä, ettei Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnissa koulutettaisi maisteritason tutkinnonsuorittajia.

Tämä ei pidä paikkaansa.

Ammattikorkeakouluissa suoritettavat ylemmät amk-tutkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja.

Ylemmän amk-tutkinnon suorittaneet pärjäävät työelämässä erinomaisesti.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja sitä edeltäneet Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut ovat vuodesta 2004 lähtien tuottaneet jo 1 682 ylempää amk-tutkintoa.

Ylempi amk-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja toimiin kuin yliopistojen maisteritutkinnot. Tutkinnon englanninkielinen nimi onkin Master.

Ylemmän amk-tutkinnon suorittanut voi edetä tieteellisiin jatko-opintoihin yliopistossa ja suorittaa tohtorin tutkinnon.

Vuonna 2018 ylempiä amk-tutkintoja suoritettiin Suomessa yhteensä 3 177. Määrä on kasvussa.

Tällä hetkellä tutkintoja syntyy Xamkissa vuosittain runsaat 200 kaikilta koulutusaloilta.

Ylempi amk-tutkinto on tarkoitettu vähintään kolme vuotta työelämässä olleille, amk-tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Pääsyvaatimuksiin on tulossa muutoksia ensi vuonna. Opintojen laajuus on 60—90 opintopistettä ja opiskelu kestää 1,5–2 vuotta.

Koulutus tuottaa laajat ja syvälliset tiedot sekä teoreettiset taidot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Ylemmän amk-tutkinnon suorittaneet pärjäävät työelämässä erinomaisesti.

Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusen mukaan Xamkissa tutkinnon suorittaneista suurin osa sijoittuu työelämään erityisasiantuntijoina tai asiantuntijoina.

Moni toimii johtotehtävissä. Työttöminä on 2,3 prosenttia.

Hyvän työllisyystilanteen lisäksi tutkinto myös lisää palkkaa.

Akava Works 2019 –selvityksen mukaan kolme vuotta opintojen aloittamisen jälkeen tutkinnon suorittaneet tienaavat vuodessa keskimäärin 1 760 euroa enemmän ja seitsemän vuoden kuluttua lähes 3 200 euroa enemmän.

Tutkinnoilla on tärkeä rooli yksilöiden osaamisen kehittämisessä, rakennemuutoksen tukemisessa sekä työn kehittämisessä.

Ylemmissä amk-tutkinnoissa korostuu tiivis yhteys työelämään. Merkittävä osa tutkintoa on opinnäytetyö, joka tehdään työelämän kehittämistehtävänä.

Usein omalle työpaikalle tehtävässä opinnäytetyössä ratkaistaan haasteita, jotka ovat käytännön ongelmista lähteviä.

Ratkaisut ja kehittämisehdotukset tuovat suoraa hyötyä alueen työelämälle.

Mirja Toikka