Mielipide: Mikkelin Omatorin palvelut ovat hyvät ja ne on helppo saavuttaa — iso kiitos niistä!

Mikkelin torin laidassa on toiminut vuoden päivät Omatori, johon on koottu muun muassa palveluja, joiden avulla huolenpitoa vaativat ihmiset pärjäävät kotona.

Haluamme kiittää tästä toiminnasta, josta on ollut meillekin tuntuvaa käytännön apua.

Meillä on ollut 27 vuotta huollettavana down-poika, mutta vasta Omatorin toiminnan myötä löysimme omaishoidon tuen, saimme omaishoitajan statuksen ja omaishoitajan sijaistoiminnan.

Omatorilla on ollut helppo asioida ja matala kynnys käydä.

Lisäksi olemme saaneet neuvoja, vertaistukea ja koulutustakin, nyt jopa oman unen huoltoon.

Vasta nyt on ymmärretty satsata kotona hoidettavien henkilöiden perheiden hyvinvointiin ja tukeen. Tämä on ennalta ehkäisevää toimintaa, jonka avulla yhteiskunta säästää todella suuria summia.

Kun esimerkiksi kehitysvammainen siirtyy kotihoidosta palvelutaloon, jossa tehdään kolmivuorotyötä, yhtä hoitopaikkaa kohti voi olla kaksi työntekijää.

Tuki kotiin on voinut olla luokkaa 5 000 euroa vuodessa (josta vähennetään verot), hoitopaikassa kustannus on yli kymmenkertainen.

Jos puoliso tai omainen hoitaa esimerkiksi Alzheimerin tautia tai dementiaa sairastavaa, tuki kotiin voi olla silloinkin noin 5 000 euroa vuodessa tai sitten rahallista tukea ei saa lainkaan.

Jos hoitajan voimavarat ehtyvät, palvelutaloon siirtyvän hoidettavan paikka maksaakin liki saman verran kuukaudessa. Onko mikään sijoitustoiminta yhteiskunnalta niin kannattavaa kuin ennalta panostus kodissa tapahtuvaan hoitoon?

Omatorilla on ollut helppo asioida ja matala kynnys käydä. Sijaintikin on loistava, niin Essoten palvelut kuin vapaaehtoisjärjestötkin ovat löytyneet samalla käynnillä.

Varsinkin vanhempi väestö näyttää löytäneen tiensä Omatorille. Sinne ei sovi kahville, kun kahviossa on niin täyttä jumppatunnilla. Tämän olemme ilolla havainneet.

Pieni jumppahetki voi olla vanhukselle tai omaishoitajalle todella tärkeä, viikossa on jotakin odotettavaa ja kuntokin säilyy.

Kiitos Omatorin henkilökunnalle. Jatkakaa samaan malliin todella arvokasta työtä.

Pirjo ja Hannu Rautio