Mielipide: Mikkelin kaupungin investointeihin on saatava läpinäkyvyyttä ja luottamusta

Mikkelin kaupungin investointihankkeisiin liittyvän läpinäkyvyyden ja luottamuksen lisääminen on tärkeää. Lisäksi tärkeää on taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten varmistaminen.

Näihin voidaan osittain vaikuttaa tiedottamalla entistä laajemmin päättäjille, erityisesti kaupunginvaltuustolle, investointien kustannusarvioiden sekä hanke- ja tilaohjelmien muutoksista ja jälkilaskelmista.

Mikkelin kaupungin suunnittelukauden 2020-2023 nettoinvestoinnit ovat noin 136,7 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat kaupungin taloustilanteeseen nähden suuret.

Kaupungin talouskehityksen ennustettavuuden ja investointien kustannustehokkaan toteutuksen kannalta on tärkeää, että investointien kustannusarviot on laskettu huolellisesti ja realistisesti.

Niiden ja niihin tehtävien mahdollisten muutosten on myös pohjauduttava hanke- ja tilaohjelmamuutoksiin.

Lisäksi jälkilaskelmista tulee käydä ilmi investointien tehokas taloudellinen ja toiminnallinen toteutus sekä onnistuminen kustannusarvioon ja muihin suunnitelmiin nähden.

Investointien toteuttamisaika voi olla useita vuosia, jolloin kustannukset ja hankesuunnitelmat voivat muuttua alkuperäisestä päätöksentekotilanteesta merkittävästi.

Kaupunkilaisilla on oikeus odottaa, että heidän veroeurojaan käytetään tehokkaasti ja huolellisesti.

Päättäjiä tulee informoida muutoksista ja niiden perusteista nykyistä paremmin.

Kaupunginhallituksen tulisi esittää valmisteltavaksi toimintamalli, jossa kaupungin suurimpien investointien kustannusarvioiden perusteet ja niissä sittemmin tapahtuvat muutokset hanke- ja tilaohjelmamuutoksineen sekä jälkilaskelmat toimitetaan entistä laajemmin valtuuston tietoon.

Se antaisi jäntevyyttä investointihankkeisiin. Nykyinen taso ei ole riittävä.

Kaupunkilaisilla on oikeus odottaa, että heidän veroeurojaan käytetään tehokkaasti ja huolellisesti myös investointien osalta.

Risto Rouhiainen

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Mikkeli