Mielipide: Taavitsaisen kirjoituksessa väärinymmärrys – Esestä ei oltu luopumassa ilmaiseksi

En tiedä, mistä ja miten väärinymmärrykset syntyvät ja onko osa niistä tahallista vai tahatonta.

Itse haluan uskoa, että esimerkiksi Satu Taavitsaisen mielipidekirjoituksessa (LS 14.1.) pääosa oli tahatonta väärinymmärrystä noin kymmenen vuotta sitten tehdyn maakunnallisen energiaselvityksen suhteen.

Olin tuolloin yhteisen energiatyöryhmän puheenjohtaja ja silloin myös Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Nykyisenä aktiivisena eläkeläisenä ja tarkkailijana varmistelin vielä, mitä yksimielinen työryhmä keskeisiltä osin ehdotti tuolloin, huolellisen valmistelun jälkeen.

Valmistellussa mallissa olisi perustettu uusi yhtiö/konserni. Siitä Mikkeli olisi omistanut 45 prosenttia, (oikea omistus Etelä-Savon energian arvonmäärityksen mukaan olisi ollut noin 30 prosenttia).

Lisäksi Mikkeli olisi saanut kertatuloutuksena noin 50 miljoonaa euroa.

Muut kunnat olisivat vastaavasti omistaneet 45 prosenttia kuntaholding-yhtiön kautta. Loput kymmenen prosenttia olisivat omistaneet yritykset, yksityiset ja säätiö.

Osakkaana ei siis ollut "ulkopuolista pääomasijoittajaa". Hintakin olisi ollut kaikkea muuta kuin ilmainen.

Verkkoyhtiöt olisi pidetty erillisinä tytäryhtiöinä, joilla siis olisi ollut oma tase, hinnoittelu ja Energiamarkkinaviraston valvonta.

Kaukolämmön hinnoittelu olisi toteutettu laitos- ja paikkakuntakohtaisesti. Uuden yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ollut äänileikkuria. Uuden yhtiön yhtiöasiapaperit valmisteltiin huolella ja hyvässä yhteistyössä.

Mikkeli olisi siis omistanut uudesta maakunnallisesta yhtiöstä 45 prosenttia ja olisi käyttänyt äänivaltaa täysin sen mukaisesti yhtiökokouksissa.

Henkilökohtaisesti edelleen uskon, että tämä yllä kuvattu järjestely olisi ollut niin Mikkelin kuin maakunnan etu monin eri tavoin.

Kuten sanoin, olen nykyisin aktiivinen eläkkeellä oleva tarkkailija ja toivon, että nyt meneillään olevaa valmistelua tehtäisiin elintärkeässä asiassa siten, että pidetään energia-asiat maakunnan omissa käsissä ja näin vahvistetaan maakunnan elinvoimaa aikana, kun etätyön myötä muuttoliikettä Etelä-Savoon on odotettavissa.

Näin elintärkeissä asioissa kokemus on näyttänyt, että omistamisella on väliä.

Juhani Alanen

maakuntaneuvos

Mikkeli