Mielipide: Mikkeli ei saa lakkauttaa sivukirjastojaan — kirjastopalvelut kuuluvat tasapuolisesti kaikille kuntalaisille

Suomen menestyminen maailmalla perustuu vahvaan osaamiseen ja sivistykseen.

Kirjastotoimi on ollut peruspilari lukuharrastuksen kehittämisessä. Lukemalla sanavarasto laajentuu ja yleistieto lisääntyy.

Lukeminen on eri-ikäisten harrastus; sen kautta haetaan tietoa, lohtua ja elämyksiä. Kirjastopalvelut osaltaan ehkäisevät syrjäytymistä.

Meidän tulee tukea kirjastotoimintaa muiden kulttuuripalvelujen tapaan. Ei ole varaa enää yhtään heikentää lukemisen ja luetun ymmärtämisen taitoa.

Kaupungin säästökohteina on väläytelty sivukirjastojen lopettamista. Tämäkö on Mikkelin kaupungin panostus Lukemisen unelmavuoteen?

Nuorilla, monilla lapsiperheillä, eri-ikäisillä kuntalaisilla ja useilla eläkeläisillä ei ole varaa ostaa itse kirjoja, pienituloisilta taas leikataan.

Kestävän kehityksen kannalta kirjastot edistävät parasta mahdollista kierrätystoimintaa. Lukeminen on tärkeää muistin kannalta erityisesti vanhemmille ihmisille.

On turvattava toimivien lähikirjastojen palvelut. Erityisesti koulujen yhteydessä olevat toimintakykyiset kirjastot tulee säilyttää.

Aluekoulujen yksi perusajatus oli saada lähipalvelut, kuten kirjastot, koulun yhteyteen tai välittömään läheisyyteen.

Kalevankankaan kirjastoa on kehitetty ajan hengessä, lasten ja nuorten konseptikirjastoksi.

Oppilaat ovat omatoimisesti aktivoituneet kehittämään kirjastopalveluja kirjaston henkilökunnan kanssa pitämällä kerhoja, päivittämällä mielikirjahyllyä, tekemällä tietokilpailuja ja vinkkaamalla kirjoja.

Kalevankankaan koulun kirjaston vaikutuspiirissä on joka päivä lähes tuhat ihmistä. Isojen luokkien, lievästi ja vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden ja päiväkodin lasten kanssa on monestakin syystä hankalaa lähteä pääkirjastoon.

Kirjasto on koulun jälkeen turvallinen paikka lapsille odottaa vanhempia tai tehdä läksyjä. Samalla tavalla jokaisella sivukirjastolla on merkittävä vaikutus alueensa asukkaille.

Jos kirjasto suljetaan, tarvitsemme kouluun riittävän ison tilan koulukirjaston perustamiseen, rahaa aineiston perus- ja vuosihankintoihin sekä käsikirjaston perustamiseen niin oppilaille kuin henkilöstölle. Lisäksi tulee maksaa virkaehtosopimuksen mukaiset palkkiot kirjastosta vastaaville henkilöille.

Nuorten juurtumista kirjastojen palvelujen käyttäjiksi tulee tukea. Kulttuuripolun rinnalla toimii kirjastopolku kaikilla luokkatasoilla. Oppiaineena suomen kieli ja kirjallisuus edellyttää kirjallisuuteen tutustumista ja opettamista.

Lukeva aikuinen ja näkyvillä oleva kirjallisuus luovat hyvän mallin lukemiseen. Nyt pitää katsoa tulevaisuuteen. Vaikeinakin aikoina pitää huolehtia kirjastojen säilyttämisestä.

Kirjastopalvelut kuuluvat tasapuolisesti kaikille kuntalaisille. Pitää tutkia, miten ne kustannustehokkaasti toteutetaan.

Marita Hokkanen
kaupunginvaltuutettu sd (sit.)
Mikkeli