Lukijalta: Kuinka pitkiä koulumatkoja lapselta voi vaatia?

Nyt kun koulut alkavat jälleen, on aika pohtia koulumatkoja ja niiden vaikutuksia lapsiin.

EU:n yleinen suositus on, että lasten koulumatkoihin saisi kulua päivässä 1,5 tuntia. Tämä ei meillä Mikkelissä aina toteudu.

Vaikka lapsen koulumatka kilometreinä olisi kohtuullinen, saattaa parinkymmenen minuutin pituinen matka kestää lähemmäs puolitoista tuntia taksikyytien yhdistelyn seurauksena. Tällöin lapsella kuluu päivässä koulukyyteihin 2—3 tuntia. Kuinka moni aikuinen suostuisi joka päivä tuollaiseen työmatkaan?

Koulumatkoja tulee tarkastella kaupungin alueella laajasti. Ovatko matka-ajat inhimillisiä ja lasten edun mukaisia? Nyt on kyse mikkeliläisten lasten hyvinvoinnista ja terveestä kasvusta.

Pitkillä koulumatkoilla on vaikutusta lasten jaksamiseen, oppimiseen ja kehitykseen. Koulumatkoihin odotuksineen käytetty aika verottaa lasten ja nuorten vapaa-aikaa, harrastustoimintaa ja on pois levosta.

Pitkät koulumatkat voivat vaikuttaa myös koulumotivaatioon ja väistämättä oppimistuloksiin. Ei liene sattumaa, että Itä-Suomessa, jossa kouluverkkoa on karsittu raskaalla kädellä, Pisa-tulokset ovat maan heikompia.

Paitsi, että matkat ovat pitkiä, Ely-keskuksen teettämän kyselyn mukaan eteläsavolaiset lapset ja nuoret kokevat koulumatkansa myös keskimääräistä turvattomammaksi.

Koulumatkojen pituuteen ja turvattomuuteen tulisi tehdä nyt muutos. Paitsi, että hyvä ja turvallinen koulutie on lasten oman arjen kannalta merkittävä, heijastuu kasvavien mikkeliläisten oppiminen myös suoraan alueen tulevaisuuteen.

Tavallisen, turvallisen koulutien puolesta.
 
Heli Hänninen
Laura Hämäläinen
Lotta Luukkonen
Mikkelin Keskustanuoret