Lukijalta: Mihin Etelä-Savo tarvitsee kahta sanomalehteä, kahta sairaanhoitopiiriä ja saman puolueen kahta piiriä?

Kaikkien tiedossa ovat Etelä-Savon maakunnan tulevaisuuden haasteet. Ne näkyvät itse asiassa jokaisen eteläsavolaisen arjessa jo nyt.

Erityisesti nuorten väestöpako, ikääntyminen, harva asutus ja maantieteellinen rikkonaisuus edellyttävät vahvaa yhteistä näkemystä yhteisestä eteläsavolaisesta tulevaisuudesta.

Maakuntauudistus on vienyt kehitystä eteenpäin, mutta se ei vielä riitä. Tarvitaan Etelä-Savon sisäinen maakuntauudistus. Maantieteelliseen rikkonaisuuteen emme voi vaikuttaa, mutta itse rakennettuja raja-aitoja voi purkaa.

Mikään organisaatio ei ole itseisarvo. Jokaisella niillä on historiallinen tausta ja syy perustamiseensa ja olemassaoloonsa. Yleensä syyt on ollut tarve luoda jotakin, joka parantaa ihmisten elämää ja asemaa yhteiskunnassa.

Näistä lähtökohdista perustettu organisaatio menestyy, kehittyy ja pystyy tarjoamaan parempia palveluja. Muista syistä luotu organisaatio kuihtuu pois.

Etelä-Savon maakunnankin olemassaolon oikeutus tulee kyvystä palvella ja tuottaa lisäarvoa eteläsavolaisille. Tämän toteutumiseksi maakunta tarvitsee vahvoja tukijoita ja kumppaneita. Sellaisia, jotka eivät edes huomaamattaan ylläpidä maakunnan sisäisiä raja-aitoja.

Mihin eteläsavolaiset tarvitsevat esimerkiksi kahta alueellista sanomalehteä, kahta sairaanhoitopiiriä tai useampaa kuin yhtä puolueen piiriä? Mitä Etelä-Savossa asuva hyötyy niistä?

Selityksiä on kuultu ja kaikille löytyy aina peruste. Perustelut lähtevät kuitenkin lähes aina organisaatiosta ja sen puolustamisesta. Puolustuksen ”ihmiskilveksi” otetaan eteläsavolaiset ihmiset. Väite kuuluu, että raja-aidoilla ylläpidetään heille jotain parempaa.

Etelä-Savossa ei ole kyse Savonlinnasta tai Mikkelistä, maaseudusta tai kaupungeista, Sosterista tai Essotesta eikä Itä-Savosta tai Länsi-Savosta. Kyse on Etelä-Savosta ja eteläsavolaisista.

Viimeistään silloin, kun jokainen omien rajalinjojensa puolustaja katsoo tilinpäätöstään, alkaa olla selvää, että tarvitaan muutoksia. Kilpajuoksu siitä, loppuvatko ensin rahat vai ihmiset on molemmissa tapauksissa hävitty ja sitä kautta turha kilpailu.

Meillä jokaisella allekirjoittaneella on taustaryhmämme, jotka antavat leimansa toiminnallemme.

Meillä on kuitenkin yhteinen tahtotila ja se on nykyistä parempi Etelä-Savo. Ja ennen kaikkea parempi tulevaisuus kaikille eteläsavolaisille.

Haastammekin kaikki eteläsavolaiset ihmiset ja organisaatiot antamaan uudenvuodenlupauksen aidon, vahvan ja varauksettoman yhteistyön tekemiseksi vuonna 2019 ja siitä eteenpäin.

Mirja Haavikko
toimitusjohtaja
Etelä-Savon Yrittäjät

Vesa Kallio
toiminnanjohtaja
MTK-Etelä-Savo

Teppo Leinonen
toimitusjohtaja
Etelä-Savon kauppakamari