Mielipide: Unohtuiko päätöksentekijöiltä lasten ja perheiden etu?

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa suunnitellaan vuorohoidon ja laajennetun varhaiskasvatuksen keskittämistä osana kaupungin säästötoimia (L-S 7.9.).

Jos uudistus toteutuu, useiden lasten päivähoitopaikka vaihtuu lähipäiväkodista kauempana sijaitsevaan päiväkotiin.

Erityisesti tämä koskisi Saksalan päiväkodissa vuorohoidossa olevia lapsia, jotka siirtyisivät Naisvuoren päiväkotiin tai Vilttihattuun.

Myös Naisvuoren päiväkodissa päiväaikaista hoitoa saavat lapset siirtyisivät uudistuksen seurauksena toiseen hoitopaikkaan.

Olemme vanhempina huolestuneita uudistuksen monista kielteisiä vaikutuksia lapsiin ja perheiden arkeen.

Perheiden ja päiväkotien työntekijöiden välille syntyneet yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteet katkeaisivat.

Lapsille tuttujen hoitajien, kavereiden, hoitopaikan ja rutiinien vaihtuminen on iso muutos ja sopeutuminen siihen on usein päiväkoti-ikäisille vaikeaa.

Tämä voi aiheuttaa isojakin haasteita perheiden hyvinvoinnille ja arjessa jaksamiselle. Myös saattoliikenne lisääntyisi, koska usein uusi hoitopaikka sijaitsee eri suunnassa kuin vanhempien työpaikka.

Lapsilla ja perheillä tulisi olla oikeus kunnalliseen lähipäiväkotiin.

Varsinkin autottomilla perheillä hoitoajat pitenisivät, päivähoito- ja vanhempien työmatkojen pidentyessä.

Uudistuksella olisi myös suuri vaikutus siirtymisvaiheeseen päiväkodista kouluun. Lasten ystävyyssuhteet katkeaisivat, kun oppilaat siirtyisivät oman alueensa lähikouluun.

Varhaiskasvatuslaissa lapsen etu on ensisijainen. Lapsilla ja perheillä tulisi olla oikeus kunnalliseen lähipäiväkotiin riippumatta hoidon ajoittumisesta virka-aikaan tai sen ulkopuolelle.

Toivomme, että päiväkotien aukioloajat ja olemassa olevat asiakkuudet säilyvät ennallaan. Olemme kirjoittaneet myös muutosta vastustavan adressin, johon kerätään nimiä sähköisesti.

Toteutuessaan muutos vaikuttaisi monien lasten ja perheiden arkeen nyt ja tulevaisuudessa.

Lasten päivähoitoon kohdistuvat heikennykset eivät myöskään lisää muuttotappiosta kärsivän kaupungin veto- eikä pitovoimaa.

päiväkotilasten vanhempia

Mikkeli